Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

JAL ekonomikas skolotāju devums MVU darbības veicināšanā

Publicēts 2009-10-31 21:19:10

Samazināt palielināt tekstu

29.10.2009

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement-Latvija (JAL), sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK), Centrālo statistikas pārvaldi (CSP) un Latvijas Republikas Saeimu, pilnveidoja JAL ekonomikas skolotāju kluba biedru zināšanas tālākizglītības kursos, kuri norisinājās šī gada 27. oktobrī.

LDDK eksperti un JAL ekonomikas skolotāju kluba biedri – 28 skolotāji no dažādiem Latvijas reģioniem, piedalījās apaļā galda diskusijā, par iespējām veicināt Latvijas ekonomiku un redzējumu kā reģionu un valsts līmenī sakārtot jauniešu uzņēmējspēju attīstīšanu skolās. Skolotāji kopā ar ekspertiem izvērtēja valsts iestāžu un privātā sektora savstarpējos mijiedarbības modeļus.

JAL izpilddirektore, Jana Jakovļeva: „ JAL ekonomikas skolotāju klubam ir liela nozīme. Klubs izveidots ilgstošai darbībai, ar nolūku veicināt ekonomisko domu un ilgtermiņa tautsaimniecības attīstību Latvijā. Skolotāju klubs sekmē jauniešu izpratni par uzņēmējspēju nozīmi, sabiedrisko norišu jautājumiem, rosina jauniešus savu darbību veltīt šo jautājumu popularizēšanai tuvākajā apkārtnē. Ekonomikas skolotāji iedrošina skolēnus būt pietiekami inovatīviem, radošiem, domāt ārpus rāmjiem un iepazīstina skolēnus ar koncepciju – ko nozīmē būt uzņēmējam!”

LDDK ģenerāldirektore Elīna Egle: "LDDK bija pagodināta pulcēt JAL ekonomikas skolotāju klubu pie sevis. Uzņēmēju un nākotnes uzņēmēju vārdā gribas paust pateicību cilvēkiem, kas apzinās savu misiju – izglītot radošus un uzņēmīgus jauniešus Latvijai, kuras tautsaimniecības lielākā nelaime šodien ir šādu cilvēku trūkums. LDDK un JAL jāapvieno ekonomiski domājošie cilvēki un jāpanāk, ka uzņēmējdarbības prasmju attīstība ir neatņemama mūsu izglītības sistēmas sastāvdaļa. "

JAL ekonomikas skolotāji šajā dienā tikās arī ar CSP speciālistiem, kuri piedāvāja iespēju veidot mācību stundu, izmantojot CSP mājas lapas sadaļu ”Statistika skolēniem un skolotājiem,” gan iesaistīja skolotājus diskusijā par inflācijas tendencēm un aprēķināšanas mehānismu, gan Eurostat datiem. Rīgas Komercģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Ilze Rumbeniece, JAL ekonomikas skolotāju kluba biedre, uzsvēra, ka bez CSP mājas lapas piedāvātajām iespējām būtu grūti kvalitatīvi vadīt mācību stundas, jo šie dati tiek izmantoti gandrīz visās stundās.

JAL skolotāju tālākizglītības kursu noslēgums norisinājās LR Saeimā, kur skolotāji guva vērtīgus secinājumus savam turpmākam darbam – radošam, produktīvam darbam ir jābūt piemērotai videi, kurš ir viens no priekšnoteikumiem pozitīva rezultāta sasniegšanai. Tāda vide ir radīta mūsu deputātiem, no kuriem skolotāji gaida arī rezultātus. Saeimas ēkā skolotāji arī saņēma apliecību par kursu sekmīgu pabeigšanu.

Par JAL
Junior Achievement - Latvija ir JA-YE dalīborganizācija, kuras mērķi un filozofija atbilst idejai par jauniešu biznesa izglītību, inovācijām uzņēmējdarbībā, sociālo atbildību un rūpēm par Latvijas nākotni, kura Latvijā darbojas jau 18 gadus.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Junior Achievement - Latvija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv