Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Jaunas dzīves iespējas Iļģuciema cietuma ieslodzītajām

Publicēts 2008-04-23 10:28:26

Samazināt palielināt tekstu

22.04.2008

Marta beigās nodibinājums "Cerību Bura" veiksmīgi ir pabeidzis darbu pie Sociālās rehabilitācijas un izglītības pasākumu ieviešanas projekta Iļģuciema cietumā sagatavošanas iesniegšanai. Projektu līdzfinansējuma saņemšanai Tieslietu ministrijā iesniegs LR Ieslodzījumu vietu pārvalde. Pozitīvas atbildes gadījumā, tas tiks iesniegts tālāk vērtēšanai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas Finanšu instrumentu birojam. Projekta sagatavošanas un izstrādāšanas izmaksas tika segtas no Ķekavas uzņēmuma "Dominante Park" ziedotajiem līdzekļiem. Projekts paredz 85% finansējumu no EEZ finanšu instrumenta, bet atlikušos 15% veidos Latvijas valsts līdzfinansējums.

Sociālās rehabilitācijas un izglītības pasākumu ieviešanas projekts Iļģuciema cietumā paredz finansiālu atbalstu divās jomās – izglītības programmu ieviešana un sociālā rehabilitācija. Iļģuciema cietumā tiks izveidotas piemērotas telpas jaunu zināšanu apguvei, kā arī fiziskām aktivitātēm: datorklase, sporta zāle ar atbilstošu inventāru, profesionālās apmācības telpa iekšdarbu specialitātes apgūšanai. Ieslodzītajām būs iespēja apgūt latviešu valodu un angļu valodu. Projekts paredz arī cietuma darbinieku pieredzes apmaiņu Norvēģijā, darba kvalifikācijas līmeņa celšanai.

Projekta otra daļa attiecas uz ieslodzīto sieviešu sociālo rehabilitāciju, kam ir liela nozīme atgriežoties dzīvē pēc soda izciešanas, kā arī mazinātu atkārtotus recidīvus. Sociālās rehabilitācijas daļā ieslodzītajām sievietēm tiks piedāvātas dažādas programmas, pārstrādātas un atjaunotas atbilstoši mūsdienu realitātei, programma, lai attīstītu sadzīves prasmes, apgūtu iemaņas, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi integrētos sabiedrībā, interešu izglītības programma, kurā viņas apgūs arī zināšanas par mākslu, teātri un kultūru. Projekta ietvaros ieslodzītajām būs pieejamas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas.

"Līdz šim Iļģuciema sieviešu cietumā nav ticis īstenots tik visaptverošs un uz sociālo rehabilitāciju un izglītību orientēts projekts. Ņemot vērā, ka valsts budžetā tik liela summa šobrīd nav pieejama, ļoti pozitīvi vērtējams gan nodibinājuma "Cerību Bura", gan uzņēmuma "Dominante Parks" ieguldījums un iniciatīva projekta izstrādē. Mēs esam cieši pārliecināti, ka ieslodzītajām tā būs laba iespēja mainīt savu dzīvi, veselīgāk iekļauties sabiedrībā un rezultātā ieguvēji būsim mēs visi," projekta aktualitāti vērtē Iļģuciema cietuma priekšniece Nadežda Trosjuka.

Iļģuciema cietuma ēkās cietums atrodas kopš 1946.gada, ēkās pēc nepieciešamības regulāri tiek veikti remontdarbi, telpās, kuras plānots remontēt projekta ietvaros pēdējo reizi kosmētiskais remonts veikts 1980.gadā. 2006.gadā vidējais ieslodzīto skaits Iļģuciema cietumā bija 402 sievietes (no Rīgas 52%, no Daugavpils 21%, no Liepājas 11%, citi reģioni 16%), no kurām visvairāk bija vecumā no 25-30gadi (20%), 35-40 gadi (14,5%) un 30-35 gadi (13,5%). Pārsvarā visām ieslodzītajām ir pamatskolas izglītība, 20 ieslodzītajām – vispār nav izglītības. 2006.gadā cietumā atradās 11 mātes un 14 bērni. Lielākais skaits ieslodzīto cietumā atrodas pirmo reizi (68%), pārējās - otro reizi (17%), trīs un vairāk reizes (15%). Vairums cietumā atrodas vairāk nekā 3 gadus – 67%. Lai arī cietumā darbojas dažādas izglītības programmas, tās tomēr nepieciešams atjaunot, pārstrādāt, jo straujā tehnoloģiju attīstība veicina pārmaiņas darba tirgū, kas rada grūtības sievietēm pēc soda izciešanas atgriezties normālā dzīvē, mainīt to un kļūt par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem.

Par palīdzības fondu "Cerību Bura"
Projekta iniciators ir sabiedriskā organizācija palīdzības fonds "Cerību Bura". Fonda "Cerību Bura" mērķis ir mazināt sociālo atstumtību, veicināt sabiedrības integrāciju, sniegt dažāda veida palīdzību bērniem un jaunatnei, sekmēt vides aizsardzību, veicināt Latvijas nacionālās tradīcijas, sniegt atbalstu mazturīgajiem iedzīvotājiem, pensionāriem un veterāniem, organizēt labdarības ziedojumus Latvijas kultūras un izglītības veicināšanai.
Būtiskākie fonda "Cerību Bura" īstenotie projekti pēdējos gados:
•Projekta "Bērni" ietvaros, bērnu veselības veicināšanas programma ziemas periodā "ESI VESELS", un atbalsts filmai par bērnu drošību "Lai dzīvo bērni!".
•Projekts "Jauna skola" – jaunas skolas celtniecība Rīgas centrā.
•Projekts "Veterāni" – palīdzība veterāniem.
•Programmas "Ķekava" ietvaros tika sagatavots pieteikums Eiropas finansējuma saņemšanai Daugavas-Misas kanāla rekonstrukcijas projektam.
•Programmas "Iļģuciema cietums" ietvaros tika uzbūvēts bērnu rotaļlaukums.
•Projekta "Dabas muzejs" - atbalsts Dabas muzejam.
Pašreiz fonda "Cerību Bura" galvenās aktivitātes labdarības jomā ir orientētas uz palīdzību bērnu namiem, Iļģuciema sieviešu cietumu, izglītības pasākumiem..

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Iļģuciema cietums;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv