Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Jaunas iespējas piena nozarei

Publicēts 2009-06-05 12:56:22

Samazināt palielināt tekstu

04.06.2009

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pēc Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru neformālās sanāksmes Čehijā saņēmis informāciju no Eiropas Komisijas par to, ka Latvijai plānots piešķirt finansējumu no Eiropas Ekonomikas atveseļošanās plānam paredzētajiem līdzekļiem 13,26 miljonu eiro apmērā.

Līdzvērtīgu finansējumu saņems arī pārējās ES dalībvalstis. Lēmumu oficiāli plānots pieņemt tuvākajā laikā.

Eiropas Padome noteikusi, ka Ekonomikas atveseļošanās plāna jaunajiem izaicinājumiem paredzētie līdzekļi izmantojami klimata pārmaiņu ietekmes novēršanai, atjaunojamās enerģijas veidu attīstīšanai, ūdens apsaimniekošanai, bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai, pasākumiem piena nozares pārstrukturēšanas pasākumiem, kā arī platjoslas interneta nodrošināšanai lauku teritorijās. Dalībvalstīm pašām ir iespēja izvēlēties attiecīgās jomas, kādās tās izmantos šo finansējumu. Galvenais noteiktais kritērijs ir šī finansējuma izmantošana lauksaimniecības attīstības veicināšanai katras valsts noteiktajās prioritārajās jomās.

Ņemot vērā šā brīža situāciju lauksaimniecībā un arī piena nozarē, Zemkopības ministrija rosinās šo finansējumu novirzīt piena nozares pārstrukturēšanai Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” ietvaros. Pirms galīgā lēmuma pieņemšanas par finansējuma piešķiršanu ZM šo jautājumu apspriedīs ar lauksaimnieku sabiedriskajām organizācijām.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv