Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

Jūrmalā sertifikātus saņēmuši 18 jauni glābēji no Latvijas un Igaunijas

Publicēts 2009-06-28 16:14:26

Samazināt palielināt tekstu

27.06.2009

Igaunijas-Latvijas Eiropas Savienības līdzfinansētās pārrobežu programmas projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā (Beach Hopping)” ietvaros 19.jūnijā Jūrmalā noslēdzās projekta aktivitāte „Apmācības programma „Pirmā palīdzība glābējiem uz ūdens””.

Apmācībās piedalījās glābēji no Latvijas un Igaunijas. Partneri atsūtīja uz apmācībām 22 dalībniekus. Nokārtot visus normatīvus un saņemt sertifikātu spēja18 glābēji. Glābēju normatīvi atbilst ILSE (International Life Saving Europe Association) prasībām un pirmā palīdzība KMS (Katastrofu medicīnas sistēmas) vadlīnijām.

Sertifikātu pasniegšanā piedalījās Jūrmalas pilsētas domes pārstāvis Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītājs Ints Skudra, PSIA „Jūrmalas ātrā palīdzība” valdes priekšsēdētājs Uldis Ciekurs, Igaunijas-Latvijas Programmas konsultante Inese Dauškane, ILSE Izglītības un attīstības nodaļas vadītājs Helmuts Štors (Helmut Stōhr)un ILSE prezidents Klauss Vilkens (Klaus Wilken).

Paralēli apmācībām tika pārbaudītas arī Zilā karoga peldvietas – Jaunķemeri un Majori. Pastiprināta uzmanība tika pievērsta pludmales drošībai. Pārbaudes rezultātā tika atzīts, ka glābšanas dienests atbilst Zilā karoga prasībām un ir ļoti labā sagatavotības līmenī. To arī apstiprināja pārbaudes komisijas loceklis no Vides izglītības fonda Malkoilms Povels (Malcolm Powell) (FEE executive board member and „Wild Life and environment Society of South Africa”).

Projektā „Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā (Beach Hopping)” piedalās septiņi partneri – divi no Igaunijas un pieci no Latvijas: Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju dome (kā vadošais partneris); Audru pašvaldības dome; Carnikavas novada dome; Hēdemēstes pašvaldības dome; Jūrmalas pilsētas dome; Liepupes pagasta pašvaldība un Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju dome.

Jaunos glābējus apmācīja trīs starptautiskie instruktori. Apmācības tika sadalītas divās daļās. Pirmā daļa norisinājās baseinā un auditorijā. Baseinā glābējiem nedēļas laikā bija jānokārto starptautiskie glābēja normatīvi. Otrā nedēļa norisinājās pludmalē un auditorijā. Auditorijā glābēji ieguva teorētiskās un praktiskās zināšanas pirmajā palīdzībā, kā arī pamatzināšanas par niršanu, glābšanas dienesta darba organizēšanu un plānošanu, pamatzināšanas par laivām un mezgliem, glābšanas aprīkojumu utt.

Pludmalē glābēji veica glābšanas darbus, izspēlēja situācijas ar vairākiem cietušiem vienlaicīgi. Tā kā ūdens temperatūra Rīgas jūras līcī apmācību laikā sasniedza tikai +140C, tad glābējiem treniņi notika arī Slokas karjerā un Lielupē.

Pēc nodarbībām Jūrmalas glābšanas dienesta instruktori igauņu kolēģiem parādīja sešas glābšanas stacijas Jūrmalas pludmalē. Šāda veida pieredzes apmaiņa ir ļoti lietderīga.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv