Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Jūrmalas pilsētas dome atgādina, ka Vislatvijas sakopšanas talka ir beigusies

Publicēts 2009-06-19 15:30:43

Samazināt palielināt tekstu

18.06.2009

Jūrmalas pilsētas dome lūdz iedzīvotājus un atpūtniekus beigt izvietot atkritumus pašvaldības teritorijās un pašiem nodrošināt to aizvešanu uz izgāztuvi, jo pašvaldība par saviem līdzekļiem bija apņēmusies izvest tikai Vislatvijas talkas dienā 18.aprīlī savāktos un noteiktās vietās izvietotos atkritumus.

Lielās Talkas organizatori - Projekts „Pēdas” aicināja visus Latvijas iedzīvotājus, kā arī jūrmalniekus piedalīties Vislatvijas sakopšanas talkā šā gada 18.aprīlī. Talkā Jūrmalā piedalījās aptuveni 2000 cilvēku. Talkas dienā tika savākti un aizvesti uz izgāztuvi 3375 maisi ar atkritumiem, savākts kaudzēs un daļēji aizvests liels daudzums snieglauzes laikā nolauzto zaru.

Talkas dienā atkritumus pašvaldībai palīdzēja izvest SIA „Jūrmalas ATU”, SIA „Liktenis”, SIA „JLD”, SIA „Nelsens” un SIA „Rovas”. 18.aprīlī uz izgāztuvi tika aizvesti 275 m3 sadzīves atkritumu un zaru.

Atsaucoties uz Vislatvijas sakopšanas talku, iedzīvotāji vēl joprojām izvieto atkritumu kaudzes un snieglauzes laikā lūzušos zarus pašvaldības īpašuma zaļajās zonās un ielu malās. Rezultātā pašvaldība ir izvedusi uz izgāztuvi vēl 717m3 atkritumu, kas ekonomiskās krīzes laikā ir prasījis papildus līdzekļus, un tādēļ nākas atteikties no virknes citu iedzīvotāju labā plānotu darbu izpildes.

Nesankcionētās atkritumu izgāztuves, kas šādas jūrmalnieku patvaļas dēļ rodas, nevairo pilsētas labskatu un sanitāro stāvokli, taču mēs visi vēlamies uzturēties sakoptā vidē un gribam, lai par Jūrmalu arī tās viesiem rodas un paliek labs iespaids.

Pilsētas dome ir noslēgusi līgumus ar dažādām firmām par pilsētas koplietošanas vietu – ielu, laukumu, parku un skvēru, kāpu zonas, pludmales un tamlīdzīgi – sakopšanu un atkritumu izvešanu no turienes. Pašvaldības saistošie noteikumi paredz, ka pašvaldībai nepiederošās teritorijās radušos atkritumus sakopj un uz izgāztuvi nogādā šo īpašumu apsaimniekotāji (īpašnieki, lietotāji, nomnieki, īrnieki utt.) un budžeta līdzekļi šādiem darbiem netiek paredzēti.

Jūrmalas pašvaldība katru pavasari no budžeta finansē un organizē lielgabarīta atkritumu izvešanas akciju, kad jebkurš var pieteikt, lai uz izgāztuvi par brīvu aizved liela izmēra lietas (ledusskapjus, dīvānus, skapjus utml.), izņemot celtniecības atkritumus. Tāpat par pašvaldības līdzekļiem tiek izvesti ar domi saskaņotās talkās savāktie atkritumi. Visos citos gadījumos izlikt atkritumus zaļajās zonās un ielu malās nav atļauts.

Jūrmalas pilsētas dome lūdz iedzīvotājus, pilsētas viesus un atpūtniekus kopīgiem spēkiem gādāt par Jūrmalas pilsētas tīrību un kārtību un nepiemēslot koplietošanas teritorijas.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv