Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Jūrmalas pilsētas domei iesaka pilnveidot teritorijas plānojumu un gatavot tā galīgo redakciju

Publicēts 2011-04-12 12:08:52

Samazināt palielināt tekstu

11.04.2011.

Pirmdien, 11. aprīlī, Jūrmalas pilsētas domē Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem izstrādes darba grupa apsprieda plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātus. Nolēma rosināt Jūrmalas pilsētas domi pieņemt lēmumu pilnveidot šo redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, lai sagatavotu tā galīgo redakciju.

„Esmu gandarīts par sabiedrības lielo ieinteresētību Jūrmalas attīstībā. Par to liecina ne tikai tas, ka iedzīvotāji lūdza pagarināt teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedrisko apspriešanu, lai pamatīgāk izdiskutētu problemātiskās lietas. Ieinteresētība ir izpaudusies arī daudzos priekšlikumos un vērtējumos. Šie dažādie, daudzkārt pretrunīgie viedokļi veidos pamatu tam, lai mēs koriģētu un noslīpētu plānojuma projektu un nodotu to vēlreizējai sabiedriskajai apspriešanai,” saka darba grupas vadītājs Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomikas un attīstības jautājumos Māris Dzenītis,

Darba grupas sanāksmē ziņojumu par teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātiem sniedz SIA „Grupa 93” projektu vadītāja Kristīne Casno.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un tā vides pārskata sabiedriskās apspriešanas laikā notika sešas plaši apmeklētas oficiālās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās piereģistrējušies ap 600 dalībnieku. Plānojuma materiāli bija izvietoti četrās izstādēs dažādās pilsētas vietās un internetā.

Papildus notika vairākas diskusijas par konkrētām tēmām un noteiktai auditorijai, piemēram, Iedzīvotāju konsultatīvajā padomē, Uzņēmēju konsultatīvajā padomē un Sabiedriskajā padomē, kā arī ar valsts institūcijām, Saeimas deputātiem, nevalstiskajām organizācijām, vidusskolēniem, dārzkopības kooperatīva „Slocene” pārstāvjiem, domes darbiniekiem un Jūrmalā praktizējošiem arhitektiem. Plānojuma izstrādātājus uz atsevišķu sarunu bija aicinājuši arī Vaivaru, Asaru un Mellužu iedzīvotāji. Spraiga diskusija izvērtās par ūdensmalu plānošanu, piesaistot ne tikai jūrmalnieku, bet arī rīdzinieku un citu Latvijas pašvaldību iedzīvotāju interesi.

Sabiedriskās apspriešanas gaitā saņemti vairāki tūkstoši ieteikumu. To vidū ir 126 iesniegumi par plānojumu kopumā vai atsevišķiem tā risinājumiem un 421 iesniegums par konkrētām adresēm. Saņemtas vairāk nekā 800 anketas ar 1961 cilvēka parakstu, atsaucoties uz laikraksta „Jūrmalas Nedēļa” speciālizlaidumā veikto aptauju. Saņemtas 83 vēstules, kurās nav ierosinājumu, bet ir tikai atbalsts plāna risinājumiem. Viedokli izteikušas nevalstiskās organizācijas, apkopojot ap 2000 cilvēku domas. Sabiedriskās apspriešanas laikā iezīmējies diskutablo jautājumu loks.

Saņemti atzinumi no visām institūcijām, izņemot SIA „Bite Latvia”. No 22 atzinumiem deviņos pausts absolūti pozitīvs topošā teritorijas plānojuma vērtējums, vairākos ir tehniska rakstura precizējumi. Plānojuma izstrādātājiem visnoderīgākie ir atzinumi, kuros ir būtiski priekšlikumi, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldes, Rīgas Vides pārvaldes, Satiksmes ministrijas un vēl dažu institūciju vērtējumi.

SIA „Grupa 93” ir apkopojusi saņemtos priekšlikumus. Ja dome pieņems darba grupas ierosinājumu pilnveidot plānojuma pirmo redakciju un sagatavot gala redakciju, tad plānojuma izstrādātāji sagatavos savus priekšlikumus katra konkrētā jautājuma risinājumam. Vienlaikus to varēs darīt darba grupas locekļi, jo viņiem jau šonedēļ internetā būs pieejami visi iesniegumi un atzinumi. Aptuveni pēc mēneša darba grupa sanāks kopā, lai apspriestu šos risinājumus un dotu norādījumus plānojuma galīgās redakcijas izstrādei.

Ir sagatavots kalendārais grafiks turpmākajiem darbiem, lai Jūrmala līdz šā gada beigām tiktu pie jauna teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem. Tajā paredzēts, ka pilnveidotās gala redakcijas sabiedriskā apspriešana varētu notikt augustā.

Darba grupā Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam izstrādes organizēšanai iekļauti domes speciālisti un deputāti un par ekspertiem pieaicināti Jūrmalas uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji, Uzņēmēju un Iedzīvotāju konsultatīvās padomes locekļi, kā arī SIA „Grupa 93”speciālisti.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: „Grupa 93”, SIA; Māris Dzenītis;
Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv