Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pasākumi, notikumi, semināri, konferences, tikšanās

Kuldīgas rajona padome rīko diskusiju "Vai Kuldīgas novads ir drauds suitu etniskajai identitātei?"

Publicēts 2007-03-27 15:58:22

Samazināt palielināt tekstu

Kuldīgas rajona padome 30. martā plkst. 10.00 rīko apaļā galda diskusiju "Vai Kuldīgas novads ir drauds suitu etniskajai identitātei?". Diskusiju rosinājusi Gudenieku, Alsungas un Jūrkalnes pašvaldību amatpersonu medijos paustie pretrunīgie viedokļi, kas sabiedrību noskaņo pret iespējamo Kuldīgas novada izveidi. Diskusiju vadīs Kuldīgas rajona padomes priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Aicināti piedalīties Alsungas pagasta padomes priekšsēdētājs Gunārs Bloks, Gudenieku pašvaldības vadītāja Daina Bērende, Jūrkalnes pagasta padomes priekšsēdētājs Māris Dadzis, etniskā kultūras centra "Suiti" vadītāja Ilga Leimane, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas plānošanas departamenta Stratēģijas nodaļas vecākā referente Signe Pujāte, laikraksta "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece, Kuldīgas rajona padomes kultūras nodaļas vadītāja Dace Reinkopa u.c. Kā klausītāji aicināti Gudenieku, Alsungas un Jūrkalnes deputāti un citi interesenti.

Diskusijā tiks debatēts, vai administratīvi teritoriālā reforma var būt drauds suitu kultūrtelpai, vai atbildīga valsts kultūrpolitika nemateriālās kultūras mantojuma dzīvotspējas nodrošināšanai ir pietiekams garants suitu identitātes uzturēšanai arī pēc administratīvi teritoriālās reformas. Tāpat tiks analizēta līdzšinējā Kuldīgas rajona padomes kultūras nodaļas sadarbība ar minētajām pašvaldībām suitu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.

Suitu kultūrtelpa atrodas Kuldīgas un Ventspils rajonā un to veido četri senie pagasti – Alsunga, Jūrkalne, Gudenieki, Basi un vairākas mazas apdzīvotas vietas, kurās līdz mūsu dienām sadzīvē ir dzīvi tradicionālie rituāli: kāzas, bēres, gadskārtu ieražu svētki, tradicionālā dziedāšana un muzicēšana, mutvārdu folklora, dejas, rotaļas spēles, suitu tautas tērps, kas visbiežāk ir mantots no mātes vai vecmāmiņas.

Administratīvi teritoriālās reformas sakarā Gudenieku pagasta padome konceptuāli atbalstījusi iekļaušanos Kuldīgas novadā ar nosacījumu, ka tiek veikta autoceļu Kuldīga-Basi un Ķikuri-Alsunga rekonstrukcija. Alsungas deputāti lēmuši par labu Suitu novadam, Jūrkalnes deputāti – par pievienošanos Ventspils novadam.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Kuldīga; Suiti;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv