Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Valsts iestādes un politika

Kultūras ministrijai jāskaidro sabiedrībai valsts aģentūras “Jaunie Trīs brāļi” reorganizācija

Publicēts 2009-07-04 19:38:07

Samazināt palielināt tekstu

01.07.2009

No šodienas, 1.jūlija Kultūras ministrija pārņem Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības   saistības, jo darbību izbeidz valsts aģentūra „Jaunie Trīs brāļi”.

Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecība ir ilgstoši saistījusi sabiedrības interesi. Lai sekmētu sabiedrības atbalstu bibliotēkas projekta turpināšanai, it īpaši šī brīža jūtīgajā ekonomiskajā situācijā, “Delna” aicina  kultūras ministru savlaicīgi un pēc savas iniciatīvas skaidrot ar bibliotēkas celtniecību saistītos lēmumus. 

„Kultūras ministrija ir uzņēmusies atbildību par projektu, kura vērtība ir aptuveni 200 miljoni latu. Reorganizējot aģentūru, Kultūras ministrijai ir jānodrošina caurspīdība lēmumu pieņemšanā un bibliotēkai paredzēto finanšu līdzekļu izlietošanā un jāsniedz sabiedrībai pilna informācija par turpmāko projekta gaitu un izmaksām”, uzsver “Delnas” projekta vadītāja Vineta Kleinberga.

Lai kliedētu aizdomas par to, ka reorganizējot aģentūru, tiek saglabātas “siltas vietiņas” atsevišķiem aģentūras darbiniekiem, “Delna” ir aicinājusi kultūras ministru izskaidrot sabiedrībai, kuri likvidētās aģentūras darbinieki turpinās darbu Kultūras ministrijā, kādi bija šo darbinieku atlases kritēriji, kā arī, kādi būs to pienākumi un atalgojums jaunajā statusā.

Tāpat Kultūras ministrijai jādod pamatots skaidrojums par to, kā notikusi štatu samazināšana no 24 uz 7 darbiniekiem. Sabiedrībai ir svarīgi zināt, vai samazinājums noticis mehāniski, vai arī izvērtējot Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta prasības un domājot par efektīvu projekta tālāko uzraudzību.

Attiecībā uz aģentūras reorganizācijas procesu, “Delna” nav guvusi pārliecību, ka tika darīts viss iespējamais, lai aģentūras reorganizācija notiktu atbilstoši labas pārvaldības principiem. Piemēram, vēl dienu pirms aģentūras funkciju un saistību nodošanas Kultūras ministrijai, reorganizācijas komisijai nebija pieejami pilnīgi pārņemamo finanšu un līgumsaistību saraksti. Lai arī ir saprotams, ka tik liela apjoma inventarizācija ir grūti paveicama īsā laika posmā, ievērojot labu valsts pārvaldību “Delna” aicina novērst situācijas, kad skaidrība par pārņemamo lietu un saistību apjomu rodas iestādes pēdējā pastāvēšanas dienā.

“Sabiedrība par atklātību – Delna”, izmantojot tiesības, ko dod starp Kultūras ministriju, aģentūru un “Delnu” 2005. gada 2. septembrī noslēgtais līdzdarbības līgums, piedalās reorganizācijas komisijas sanāksmēs novērotāja statusā. Kopš reorganizācijas komisijas izveidošanas ir notikušas piecas minētās komisijas sēdes. Līdzdarbības līguma ietvaros “Delna” turpinās sekot līdzi bibliotēkas būvniecības procesam, lai sekmētu līgumā iekļauto labas pārvaldības un pretkorupcijas principu ieviešanu gan valsts pārvaldē, gan uzņēmējdarbības vidē.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Delna; Jaunie Trīs brāļi;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv