Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bankas, kredīti un līzings

LAKRA aicina „Aizkraukles Bankas” klientus izvērtēt gada sākumā noslēgtās papildvienošanās un vērsties bankā

Publicēts 2009-07-01 13:00:57

Samazināt palielināt tekstu

Pirmdien, 29. jūnijā Latvijas Kredītņēmēju apvienībā (turpmāk – LAKRA) notika tikšanās ar tiem „Aizkraukles Bankas” klientiem, kas piedalījās kolektīvās sūdzības iesniegšanā Patērētāju tiesības aizsardzības centram (turpmāk – PTAC).

Zvērināta advokāte LAKRA konsultante Baiba Didrihsone informēja klātesošos par iespējamajām darbībām, lai panāktu to, ka no gada sākumā noslēgtajām papildvienošanām tiek izņemti tie nosacījumi, kurus PTAC atzinis par netaisnīgiem un nevienlīdzīgiem.

Tā kā katra situācija ir individuāla, tomēr daļa problēmu lielākajai daļai ir kopīgas B.Didrihsone izstrādāja arī tipveida iespieguma paraugu, kuru aizpildot, katrs interesents var vērsties bankā. Tipveida iesnieguma paraugs atrodams LAKRA mājas lapā sadaļā Jaunumi, savukārt tie bankas klientiem, kuri uzskata, ka no papildvienošanām ir izņemami tikai konkrēti punkti, var tos jau norādīt iesniegumā.

B.Didrihsone uzsvēra, ka katram, kurš noslēdzis papildvienošanos ir rūpīgi jāizvērtē, vai papilvienošanās ir anulējuma pilnībā, vai izņemami tikai atsevišķi punkti. „Daudziem bankas klientiem, kas noslēguši papildvienošanos, visbūtiskākais netaisnīgais nosacījums ir kredīta termiņš, kas noslēgtajās papildvienošanās samazināts līdz diviem gadiem. Taču daudzās noslēgtajās papildvienošanās ir arī citi kredītņēmējam būtiski netaisnīgi punkti, tāpēc papildvienošanās nosacījumi ir jāizvērtē ļoti rūpīgi, lai pēc kāda laika neatklātos, ka tajās bijuši arī citi kredītņēmējam  nelabvēlīgi un netaisnīgi nosacījumi,” norāda B.Didrihsone.

Bankai ir iesniedzams rakstisks iesniegums, kas kredītņēmējam jāsagatavo divos eksemplāros un jālūdz bankas pārstāvi ar parakstu un zīmogu apliecināt, ka šāds lūgums ir saņemts.

Tāpat LAKRA aicina kredītņēmējus informēt apvienību par gadījumiem, kad banka ir atteikusi izņemt no papildvienošanām netaisnīgos nosacījumus.

Tā kā „Aizkraukles Banka” PTAC ir apņēmusies nepiemērot par netaisnīgiem atzītos vienošanās punktus, kā arī noslēgt citas vienošanās, ja klients to vēlas, tad LAKRA aicina interesentus vērsties savā bankas filiālē. Ja banka neapmierina klienta prasību, piemēram, par divu gadu termiņa anulēšanu, tad klientiem ir iespēja vērsties rajona tiesā atbilstoši atbildētāja dzīves vietai ar lūgumu tiesai atzīt par spēkā neesošiem atsevišķus papildvienošanās punktus vai arī visu papildvienošanos.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas kredītņēmēju apvienība; LAKRA;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv