Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

LAKRA informē par iespējamu tiesneses interešu konfliktu

Publicēts 2009-07-30 13:47:27

Samazināt palielināt tekstu

29.07.2009

Latvijas Kredītņēmēju apvienība šodien nosūtīja Tieslietu ministram, Augstākās tiesas priekšsēdētājam, Tiesnešu disciplinārkolēģijai un Tiesnešu ētikas komisijai, kā arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, lūgumu izvērtēt iespējamo interešu konfliktu un tiesneša ētikas pārkāpumu, kas var rasties, praktizējošai tiesnesei  vadot semināru banku un citu kredītiestāžu klausītājiem, „kurā klausītāji saņems informāciju par tiesu praksi parādsaistību lietās – kādas kļūdas tiek pieļautas līgumos, kuru dēļ tiesa pieņem negatīvu lēmumu kredītiestādei”. Semināra organizatori SIA „Merkurijs 1.9.” savā mājas lapā informē, ka semināra lektore būs praktizējoša tiesnese un seminārā tiks skatīts arī tas – kā nepārkāpt kredītņēmēja (patērētāja) tiesības pirmstiesas piedziņas procesā, kas vēlāk var ietekmēt tiesas procesu”.

LAKRA speciālisti uzskata, ka fakts, ka semināru vada praktizējoša tiesnese varētu tikt vērtēts kā interešu konflikts, jo nav izslēgts, ka tiesas zālē viņa kā tiesnese var lemt par labu tām personām, kuras viņa pati šajā seminārā būs apmācījusi.

 Tāpat LAKRA vērš amatpersonu uzmanību uz to, ka iespējams arī tiesneša ētikas kodeksa pārkāpums un lūdz Tiesnešu ētikas komisiju izvērtēt tiesneses rīcības atbilstību Tiesnešu ētikas kodeksam, kura 1.kanons paredz, ka tiesnesim personiski jāievēro augstas uzvedības kultūras normas, lai apstiprinātu tiesu varas neatkarību un godīgumu, 2.kanons paredz, ka tiesnesis darbojas tā, lai veicinātu sabiedrības uzticību tiesas godīgumam un objektivitātei un ka tiesnesis nedrīkst pieļaut, ka rodas iespaids, it kā kāda persona atrodas īpašā stāvoklī, kas ļautu ietekmēt tiesnesi. Savukārt 4.kanonā teikts, tiesnesis drīkst strādāt par pasniedzēju mācību iestādēs, valsts vai sabiedriskās organizācijās, kas nenodarbojas ar peļņas gūšanu un tiesnesis nedrīkst iesaistīties finansu vai saimnieciskos darījumos, ko varētu uztvert kā tiesneša amata ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī iesaistīties šādos darījumos ar juristiem, kas varētu piedalīties procesā.

 LAKRA lūdz ņemt vērā, ka finansiālās grūtībās nonākušajiem kredītņēmējiem nav iespēju apmeklēt tādus maksas seminārus, lai saņemtu informāciju par tiesu praksi strīdu izskatīšanā. Tāpat daudzkārt kredītņēmējiem nav iespēju aizstāvēt savas intereses tiesā, jo viņi nespēj samaksāt nesamērīgi augstās valsts nodevas, ko Civilprocesa likums paredz mantiskās un nemantiskās prasībās.

 Kopš gada sākuma virkne valsts amatpersonu, kā arī Finanšu ministrijas darba grupa ir lēmusi par iespējamo kredītņēmēju atbalstu. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī to, ka tiesnese – valsts amatpersona, kuras darbībai ir jābūt vērstai uz objektīvu un vienlīdzīgu visu pušu interešu ievērošanu, publiski aizstāv un sekmē vienas puses interešu aizstāvību, valsts iedzīvotājiem, tostarp kredītņēmējiem, var rasties priekšstats, ka kredītiestāžu intereses Latvijas Republikā ir primāras, uzskata LAKRA.

Papildu informācija par LAKRA – www.kreditnemeji.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas kredītņēmēju apvienība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv