Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bankas, kredīti un līzings

LAKRA lūdz Valsts Prezidentu un Saeimas deputātus nosūtīt pieņemtos likumu grozījumus atkārtotai caurskatīšanai

Publicēts 2009-06-19 15:50:09

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Latvijas Kredītņēmēju apvienība (turpmāk – LAKRA) ir nosūtījusi Valsts Prezidentam Valdim Zatleram un Saeimas deputātiem lūgumu izmantot viņiem Satversmē noteiktās tiesības un nosūtīt grozījumus likumā „Par valsts budžetu 2009. gadam” un citu saistošo likumu grozījumus, kuros noteikts samazināt pensijas un pabalstus, kā arī atalgojumu izglītības, medicīnas un tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, atkārtotai caurlūkošanai, radot iespējas ietaupīt 500 miljonus, neaizskarot valsts sociālo budžetu.

LAKRA norāda, ka pieņemtie likumu grozījumi ir pretrunā ar Satversmes 8.nodaļā noteiktajām cilvēka pamattiesībām, ar Eiropas Sociālo Hartu, ANO Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, Eiropas Cilvēktiesību konvenciju un Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, kas paredz, ka katram cilvēkam kā sabiedrības loceklim ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu un viņa personības pašcieņas uzturēšanai un brīvai attīstībai nepieciešamo tiesību īstenošanu ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā ar nacionālo pasākumu palīdzību un starptautiskās sadarbības ceļā un atbilstoši katras valsts struktūrai un resursiem.

Satversmes 71.pants paredz tiesības Valsts Prezidentam neizsludināt likumu un nosūtīt to atkārtotai caurlūkošanai, savukārt saskaņā ar Satversmes 72.pantu Valsts Prezidentam likuma publicēšana ir jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā trešā daļa Saeimas locekļu un šīs tiesības var izlietot desmit dienu laikā, skaitot no to pieņemšanas Saeimā.

Vēstulē tiek lūgts ņemt vērā, ka valstī nav izsludināts ārkārtas stāvoklis, tāpēc nav pieļaujams, ka pieņemtie likuma grozījumi stājas spēkā neievērojot pārējas periodu –  vismaz vienu mēnesi, kas ir nepieciešams, lai cilvēkiem, kuru ienākumi būtiski samazinās, būtu iespēja atteikties no līdz šim saņemtajiem pakalpojumiem, sakārtot darba tiesiskās attiecības un vērsties kredītiestādēs ar lūgumu restrukturizēt kredītsaistības. Šī iemesla dēļ grozījumu stāšanās spēkā ar 1.jūliju nav iespējama, jo tas radītu būtiskus materiālos zaudējumus lielai iedzīvotāju daļai.

Izsludinot grozījumus, kas ierobežos lielākās sabiedrības daļas pamattiesības uz sociālo aizsardzību un sociālo nodrošinājumu, vecuma, darba nespējas un citos likuma noteiktajos gadījumos, tiks būtiski pārkāpts Latvijas Republikas pamatlikums un citi Latvijas Republikā ratificētie normatīvie akti, teikts vēstulē Valsts Prezidentam un deputātiem.

LAKRA uzskata, ka pēdējo nedēļu laikā gan deputāti, gan valdība ir pierādījusi savu spēju strādāt steidzamības kārtā, tāpēc LAKRA uzskata, ka vēl ir pietiekami daudz laika, lai otrreiz caurlūkotu grozījumus valsts budžetā un samazinātu budžeta izdevumus par 500 miljoniem, neaizskarot sociālo budžetu.

„Mēs ticam, ka starp Jums ir 34 deputāti, kuru godaprāts neļauj pieļaut Satversmei un Latvijas Republikā ratificētajām starptautiskajām tiesību normām pretrunā esošus un neatbilstošus likumu grozījumus. Mēs ticam, ka deputāti ir gatavi strādāt arī brīvdienās, lai novērstu trūkumus pašu apstiprinātajos un Satversmei neatbilstošajos likuma grozījumos, kas neizbēgami izraisīs sociālo katastrofu valstij kopumā un individuālu traģēdiju lielākajai daļai valsts iedzīvotāju,” uzsvērts vēstulē frakcijām.

Tāpat deputāti tiek aicināti atmest politiskās ambīcijas un spiedienu, lai paklausītu savai sirds balsij, kurai ticēja cilvēki, ievēlot viņus amatā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas kredītņēmēju apvienība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv