Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

LAKRA saņēmusi KNAB atbildi uz iesniegumu par iespējamo tiesneses interešu konfliktu

Publicēts 2009-08-13 17:37:37

Samazināt palielināt tekstu

Latvijas Kredītņēmēju apvienība (turpmāk –  LAKRA) ir saņēmusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) atbildi uz iesniegumu, kurā LAKRA lūdza KNAB izvērtēt iespējamo interešu konfliktu praktizējošai tiesnesei lasot lekciju SIA „Merkurijs 1.9.” rīkotajā seminārā „Tiesu prakse parādsaistību un strīdu izskatīšanā. Praktiskās situācijas un tipiskās kļūdas”. KNAB ir konstatējis, ka tiesnesim nav atļauts valsts amatpersonas amatu savienot ar lekciju lasīšanu SIA „Merkurijs 1.9.” rīkotajā seminārā.

Atbildes autori skaidro, ka likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta trešajā daļā ir noteikts, ka tiesnesim ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar amatu, kuru ieņem saskaņā ar likumu vai Saeimas apstiprinātajiem starptautiskajiem līgumiem, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem, kā arī ar pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu.

KNAB konstatējis, ka saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, pedagoga darbs ir veicams izglītības iestādē, kas ir valsts, pašvaldības vai citu juridisko vai fizisko personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu īstenošana, vai uzņēmums (uzņēmējsabiedrība), kuram izglītības programmu īstenošana ir viens no nodarbošanās veidiem.

KNAB konstatējis, ka SIA „Merkurijs 1.9.” nav uzskatāma par izglītības iestādi Izglītības likuma izpratnē, jo tā nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un neīsteno nevienu no Izglītības likuma 38.panta pirmajā daļā minētajām izglītības programmām.

Tāpat vēstulē KNAB informē, ka savas kompetences ietvaros tas uzsācis pārbaudi par minēto faktu, lai noskaidrotu, vai iesniegumā minētā tiesnese faktiski ir veikusi darbības, kas liecina par likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta trešās daļas 2.punktā noteiktā ierobežojuma neievērošanu.

Pilns atbildes teksts atrodams LAKRA mājas lapā www.kredinemeji.lv sadaļā Jaunumi.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas kredītņēmēju apvienība;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2021 PRCentrs.Lv