Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Latvija apstrīdēs EK noteikto kopējo emisijas kvotu apjomu 2008.-2012.gadam

Publicēts 2007-08-01 08:00:11

Samazināt palielināt tekstu

31.jūlijā, Ministru Kabineta sēdē tika apstiprināts Vides ministrijas sagatavotais "Informatīvais ziņojums par Emisijas kvotu sadales plānu 2008.-2012.gadam".

Informatīvais ziņojums paredz Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas, Vides un Ārlietu ministrijām sagatavot un līdz 2007.gada 26.septembrim iesniegt prasības pieteikumu Eiropas Kopienu (tālāk – EK) Pirmās instances tiesā par EK 2007.gada 13.jūlija lēmuma Nr. K(2007) 3409 attiecībā uz grozījumiem valsts siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam apstrīdēšanu. Tāpat Informatīvais ziņojums nosaka Vides ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz š.g. 15.novembrim sagatavot un iesniegt Ministru Kabinetā grozījumus Emisiju kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam.

EK pieņemtais lēmums nosaka, ka Latvijas ikgadējais atļautais emisijas kvotu apjoms palielināts par 0,15 milj., tādējādi palielinot EK 2006.gada 29.novembra lēmumā noteikto emisijas kvotu skaitu no 3,28 uz 3,43 milj.

Atgādinām, ka Emisijas kvotu sadales plānā 2008.-2012.gadam, kas apstiprināts ar Ministru kabinetā 2006.gada 28.decembra rīkojumu Nr.1010, minētais vidējais ikgadējais emisijas kvotu apjoms ir 6,25 milj.

Pašlaik prasību EK Pirmās instances tiesā ir cēlušas arī vairākas citas Eiropas Savienības dalībvalstis – Slovākija, Polija, Ungārija, Čehija un Igaunija.

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv