Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Latvija pievienosies Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolam par nāves soda pilnīgu atcelšanu

Publicēts 2008-05-20 12:44:51

Samazināt palielināt tekstu

19.05.2008

Šodien Ministru kabinets pieņēma likumprojektu "Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolu par nāves soda pilnīgu atcelšanu". Likumprojekts paredz pievienoties 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 13. protokolam par nāves soda pilnīgu atcelšanu (turpmāk – Konvencijas 13. protokols). Latvijas parakstīja minēto protokolu 2002. gada maijā. Konvencijas 13. protokols paredz, ka nāves sods ir jāatceļ, to nevar nevienam piespriest vai izpildīt, jo tiesības uz dzīvību ir viena no galvenajām demokrātiskās sabiedrības pamatvērtībām neatkarīgi no tā, vai pastāv kara vai miera apstākļi. Likuma pieņemšana nodrošinās cilvēku vienlīdzību kara un miera apstākļos, kā arī nodrošina cilvēka pamattiesību – tiesību uz dzīvību – garantiju.

Likumprojekts vienlaikus tiek virzīts ar atbilstošiem grozījumiem Krimināllikumā, likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību", Apžēlošanas likumā un Latvijas Sodu izpildes kodeksā.

Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, kopš 1996. gada septembra Latvijas Republikā ir noteikts nāves soda moratorijs – nevienam tiesājamam nāves sods netiek piespriests un izpildīts. Saskaņā ar KL nāves sods piemērojams vienīgi tad, ja noziegums izdarīts kara laikā. Turklāt nāves sodu – nošaušanu – var piespriest vienīgi par slepkavību sevišķi pastiprinošos apstākļos.

Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Rekomendācijā pausts uzskats, ka nāves soda piemērošana pat kara laikā ir pretrunā ar pēdējā laika sasniegumiem un tendencēm un valstīm jādara viss iespējamais, lai nāves sods tiktu pilnībā atcelts. Šobrīd viena no Eiropas Padomes darbības prioritātēm ir panākt, lai visas tās dalībvalstis ratificē Konvencijas 13. protokolu. Dalībvalstīm regulāri jāsniedz informācija starpvaldību darba grupās, kā arī Ministru Komitejas līmenī par plāniem ratificēt Konvencijas 13. protokolu, kā arī par iespējamām grūtībām ratifikācijas procesā. Šobrīd Konvencijas 13. protokolu nav ratificējušas sešas no 46 Eiropas Padomes dalībvalstīm – Armēnija, Polija, Spānija un Latvija. Francija un Itālija minēto protokolu paredz ratificēt tuvākajā laikā.

Konvencijas 13. protokola ratifikācijas gaitai lielu uzmanību pievērš arī Eiropas Padomes Parlamentārā Asambleja. Tā jau 1994. gada Rekomendācijā norādīja, ka nāves sodam nav racionālā attaisnojuma ne miera, ne kara laikā. Savukārt 2006. gada Rekomendācijā tā atzina Konvencijas 13. protokola ratifikācijas veicināšanu visās Eiropas Padomes dalībvalstīs par prioritāti, kā arī aicināja citu valstu starpā arī Latviju grozīt Krimināllikumu, lai izslēgtu normas, kas ļauj piemērot nāves sodu kara laikā.

Visbeidzot arī Apvienoto Nāciju Organizācijas līmenī ir aktivizējušās diskusijas par nāves soda pilnīgu atcelšanu, ar dažādiem pasākumiem veicinot ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām otro papildus protokola ratifikāciju.

Grozījumus visos saistītajos likumos izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā pastāvīgā KL darba grupa, kurā piedalās pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Latvijas Universitātes, Latvijas Policijas akadēmijas un Latvijas Zvērinātu Advokātu padomes.

Kā paredz izstrādātie grozījumi, no KL normām, kas paredz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda personām, kuras izcietušas divdesmit piecus gadus no soda, ja nāves sods aizstāts ar brīvības atņemšanu amnestijas kārtībā, tiks izslēgts vārds "amnestija". Tas nepieciešams, jo pašlaik brīvības atņemšanas iestādēs nav notiesāto, kam nāves sods aizstāts ar mūža ieslodzījumu amnestijas kārtībā un, atceļot nāves sodu, šādas personas nākotnē vairs nebūs.

Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv