Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

Latvija plāno noslēgt sociālās drošības līgumu ar Baltkrieviju

Publicēts 2007-06-21 13:28:29

Samazināt palielināt tekstu

Lai sekmētu to iedzīvotāju sociālo drošību, kuri pārvietojas no Latvijas uz Baltkrieviju un otrādi, kā arī novērstu dubultu sociālo apdrošināšanas iemaksu iekasēšanu no viņiem, Latvija plāno noslēgt sociālās drošības līgumu ar Baltkrieviju.

Tas noteikts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajā likumprojektā par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Likumprojekts šodien, 21.jūnijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē.

Minētais līgums balstās uz vairākiem principiem, t.sk., tas paredz atcelt ierobežojumus sociālās drošības pabalstu izmaksai Latvijas un Baltkrievijas sociālās drošības sistēmām pakļautiem iedzīvotājiem, ja tie uzturas otras puses teritorijā. Tāpat tas ļauj summēt abās pusēs nostrādāto darba stāžu, lai noteiktu iedzīvotāju tiesības uz pensiju.

Saskaņā ar likumu Par valsts pensijām, lai saņemtu pensiju, apdrošināšanas stāžam Latvijā ir jābūt ne mazākam par 10 gadiem. Tā, piemēram, ja cilvēks mūsu valstī ir strādājis 5 gadus, bet pēc tam 10 gadus Baltkrievijā, tad viņam, pieprasot pensiju Latvijā, tiesību noteikšanai tiks summēti abi periodi. Līdz ar to vērā tiks ņemti ne tikai 5 Latvijā nostrādātie gadi, bet arī 10 gadi Baltkrievijā. Tādējādi Latvija piešķirs pensiju par 5 gadiem, savukārt Baltkrievijas pienākums būs piešķirt pensiju par 10 šajā valstī nostrādātajiem gadiem.

Paredzams, ka pensiju par Latvijā nostrādāto darba stāžu varētu pieprasīt vidēji 27 cilvēki gadā jeb 9,9% no emigrējušo cilvēku skaita. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem laikā no 1996.līdz 2006.gadam uz Baltkrieviju vidēji gadā emigrējuši 272 iedzīvotāji.

Šobrīd Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus sociālās drošības jomā ar Ukrainu, Kanādu, vienošanos starp Latviju un Amerikas Savienotajām valstīm par pensiju izmaksu, pagaidu līgumu starp LM un Norvēģijas Karalisko Darba un sociālo lietu ministriju par sociālā nodrošinājuma shēmu piemērošanu nodarbinātām, pašnodarbinātām personām, kā arī to ģimenes locekļiem.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Labklājības ministrija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv