Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Latvija sekmīgi pilda Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistības

Publicēts 2008-05-07 10:16:31

Samazināt palielināt tekstu

06.05.2008

Ministru kabinets šodien izskatīja informatīvo ziņojumu par Latvijas kā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalsts Eiropas Kopienas dibināšanas līguma saistību izpildi. Ziņojumu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti.

Kā teikts informatīvajā ziņojumā, Latvija starp citām ES dalībvalstīm šobrīd atrodas 4. vietā direktīvu pārņemšanā.

Salīdzinot ar situāciju 2008. gada janvārī, kad TM iepazīstināja valdību ar līdzīgu ziņojumu, nepārņemto direktīvu skaits palielinājies par trim direktīvām, un pašlaik Latvija nav pārņēmusi 25 ES direktīvas. Vēl 50 direktīvām pārņemšanas termiņš iestāsies tuvāko trīs gadu laikā. Kaut arī šo direktīvu pārņemšanas beigu termiņš vēl nav pienācis, ministrijas tiek aicinātas veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu savlaicīgu ES direktīvu pārņemšanu un tādējādi varētu izvairīties no jaunu pārkāpumu procedūru uzsākšanas pret Latviju.

Kopumā septiņas nepārņemtas direktīvas ir Ekonomikas ministrijai, četrām no tām pārņemšanas termiņš jau iestājies. Finanšu ministrija ir atbildīga par 16 direktīvu ieviešanu Latvijas normatīvajos aktos, septiņām no tām pārņemšanas termiņš jau iestājies. Iekšlietu ministrijai jāievieš četras ES direktīvas, triju pārņemšanas termiņš jau iestājies. Izglītības un zinātnes ministrija atbildīga par divām direktīvām ar iestājušos pārņemšanas termiņu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam jāievieš viena direktīva, kuras pārņemšanas termiņš jau nokavēts, bet Aizsardzības ministrijai jāievieš viena direktīva, kuras pārņemšanas termiņš vēl nav iestājies.

Apkopotā informācija liecina, ka Labklājības ministrijas atbildībā ir divu direktīvu pārņemšana un Satiksmes ministrijas atbildībā ir astoņas ES direktīvas, taču to pārņemšanas termiņš vēl nav iestājies. TM jāatbild par piecu direktīvu pārņemšanu, no kurām trim pārņemšanas termiņš jau iestājies. Sešas direktīvas ir Veselības ministrijas kompetencē, pārņemšanas termiņš nokavēts jau trim. Savukārt Vides ministrijai jāatbild par 11 direktīvu pārņemšanu, kuru pārņemšanas termiņš iestājies vienai.

10 ES direktīvas jāievieš Zemkopības ministrijai, bet to pārņemšanas termiņš vēl nav iestājies.

Vienlaikus informatīvajā ziņojumā arī sniegta informācija par pārkāpuma procedūrām, kas uzsāktas pret Latviju.

Kā teikts TM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā, par 12 direktīvu neieviešanu vai ieviešanu nacionālajā tiesību sistēmā nepienācīgā kārtā Eiropas Komisija pret Latviju uzsākusi pārkāpumu procedūras. Tas ir par divām vairāk, salīdzinot ar situāciju 2008. gada janvārī. Kopumā pret Latviju uzsākta 41 pārkāpuma procedūra. Lielākajā daļā gadījumu Latvija Eiropas Komisijai jau sniegusi savas atbildes – valdībā apstiprinātas nostājas.

Vairumā gadījumu pārkāpuma procedūras uzsāktas par nesavlaicīgu valsts izpildes pasākumu paziņojumu nesniegšanu Eiropas Komisijai.

Kā teikts informatīvajā ziņojumā, vērtējot pašreizējo situāciju direktīvu pārņemšanā, jāatzīst, ka vēl joprojām ir septiņas direktīvas, kurām bija jābūt pārņemtām jau 2004. gadā un 2006. gadā, taču tās vēl joprojām nav ieviestas Latvijas normatīvajos aktos. 10 direktīvām bija jābūt pārņemtām 2007. gadā, bet astoņām direktīvām bija jābūt pārņemtām līdz 2008. gada aprīlim. Tāpat negatīvi vērtējams fakts, ka vēl aizvien ir 10 nepārņemtas direktīvas, par kurām jau uzsāktas pārkāpuma procedūras par to, ka Latvija nav izpildījusi uzņemtās saistības un nav veikusi šo direktīvu pārņemšanu savā nacionālajā tiesību sistēmā.

Lai turpmāk izvairītos no jaunu pārkāpumu procedūru uzsākšanas pret Latviju un sekmētu savlaicīgu Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā noteikto saistību izpildi, Ministru kabinets šodien pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru atbildīgajām institūcijām tiek uzdots noteiktajā termiņā veikt nepieciešamos valsts izpildes pasākumus, kas saistīti ar to jaunpieņemto direktīvu pārņemšanu nacionālajā tiesību sistēmā, kuru pārņemšanas termiņa iestāšanās vēl sagaidāma nākotnē.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv