Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Enerģētika

Latvijas reģioni attīstīs videi draudzīgas enerģijas ražošanu

Publicēts 2008-03-13 10:57:37

Samazināt palielināt tekstu

Eiropas reģionālā attīstības biedrība (ERAB) 17. martā Lauberē plkst.17.00 rīko starptautisku zinātniski praktisku konferenci. Tā būs veltīta projekta "Bioenerģētikas izmantošanas perspektīvas Latvijā, pielietojot lauksaimniecībā radušos biomasu" starpziņojuma prezentācijai.

Viens no apspriedes galvenajiem mērķiem - vietējo pašvaldību atbildīgo amatpersonu, uzņēmēju un citu ieinteresēto personu informēšana par ES fondu līdzekļu piesaistes iespējām videi draudzīgu un nepieciešamu enerģētikas infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai.

Eiropas Savienības plāns līdz 2010. gadam paredz līdz 21% palielināt atjaunojamās bioenerģijas izmantošanu un par 5,75% - biodegvielas īpatsvaru transporta sistēmā. Savukārt saskaņā ar mūsu valsts šī brīža apņemšanos un iestāšanās līgumu Eiropas Savienībā Latvijai līdz 2020. gadam atjaunojamās bioenerģijas izmantošana jāpalielina līdz 42% no kopējā enerģijas patēriņa īpatsvara. Šajā sakarībā der atgādināt, ka 2005. gadā iegūtās enerģijas īpatsvars no atjaunojamiem enerģijas avotiem Latvijā bija 34,9%.

Plānotās enerģētikas reformas nozīmē, ka šajā projektā aizvien vairāk tiks iesaistītas reģionu pašvaldības un to teritorijā esošie uzņēmumi. Tādējādi kļūst aktuāla uzņēmēja un pašvaldības sadarbības ass. "Tieši tālab īpaša uzmanība jāpievērš pašvaldību un uzņēmēju izglītošanai. Lai viņus informētu par ES fondu līdzekļu iespējām, ERAB jo aktīvi iesaistās bioenerģētikas popularizēšanā. Bažas rada fakts, ka Latvijas elektroapgādes drošību apdraud ražošanas jaudu nepietiekamība. No 2012. gada var būt jaudu deficīts 300–500 MWh apjomā, tāpēc elektroenerģijas ražošanā maksimāli jāizmanto atjaunojamie resursi un koģenerācijas cikls. Pašreiz aktuālais nodoms pastiprināti sekmēt biomasas izmantošanu ir pareizs, un no tā nekādā gadījumā nedrīkst atteikties. Eiropas Savienības direktīvas paredz, ka līdz 2020. gadam 42% no Latvijas enerģētikas jābūt balstītiem uz atjaunojamo enerģiju. Šīs direktīvas tad arī noteiks izmaiņas valsts enerģētikas politikā, un tā, savukārt, ietekmēs gan pašvaldības, gan rūpniecību," ir pārliecināts ERAB valdes loceklis Niks Šeffers.

Paredzēts, ka ERAB starptautiskajā konferencē piedalīsies LR Zemkopības ministrijas Eiropas Savienības un valsts atbalsta departamenta pārstāvis Aivis Reinholds un ERAB priekšsēdētājs Andris Āboliņš.

Ar saviem ziņojumiem uzstāsies bioenerģētikas eksperti no Vācijas – Dr.-Ing. Tomass Freitāgs (Thomas Freytag) no Hemnicas tehniskās universitātes un Dr. rer. nat. Verners Jākobs (Werner Jakob) no Saalfeld Rudolstadt Industrie Vertriebs-GmbH (SARU).

Apspriedē līdzdarbosies arī virkne vietējo pašvaldību pārstāvju – Jēkabpils rajona padomes priekšsēdētājs Jānis Raščevskis, Valkas rajona padomes pārstāvis Uldis Birkenšteins, Madonas rajona padomes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, Cēsu rajona padomes priekšsēdētājs Gints Šķenderis, kā arī daudzu citu pašvaldību un organizāciju delegāti.

Rīgā, 2008. gada 14. martā.

Papildus informācija žurnālistiem:

konference notiks 2008. gada 17. martā plkst. 17:00 Lauberes pagasta kultūras centrā.
Lai piedalītos šajā konferencē, žurnālistus lūdzam pieteikties līdz pasākuma norises dienai pa tālruni +371 26585625 vai e-pastu: [email protected] (Matīss Nīmanis)

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv