Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Alkohols un tabaka

Latvijas sabiedrības veselības pārstāvji iepazīstas ar Eiropas pieredzi alkohola ierobežošanā

Publicēts 2008-04-14 17:32:11

Samazināt palielināt tekstu

Alkohola reklāmas ierobežošana, akcīzes nodokļa paaugstināšana un skolu profilakses programmas, ir tikai daži no praktiskiem pasākumiem, ko valsts var ieviest alkohola patēriņa samazināšanai. Šo un vairāku citu pasākumu efektivitāti apliecina starptautiskā pieredze, ar ko iepazinās Sabiedrības veselības aģentūras (turpmāk – SVA) speciālisti, piedaloties Eiropas Alkohola politikas konferencē.

Konferencē apskatītie jautājumi bija orientēti uz konkrētās mērķa grupās pastāvošu problēmu risināšanu:
•Aizsargāt bērnus un jauniešu no alkohola radītajām sekām;
•Mazināt alkohola lietošanas rezultātā izraisīto ceļa satiksmes negadījumos gūtās traumas un nāves gadījumu skaitu;
•Novērst alkohola kaitējumu pieaugušo vidū, it īpaši darba vietās.

Lai no alkohola negatīvās ietekmes aizsargātu jauniešus un bērnus, ieteicams noteikt alkohola reklāmas ierobežojumus, alkohola akcīzes nodokļa palielināšanu (tādejādi paaugstinot alkohola cenas), īpaši jauniešu vidū iecienītajiem alkoholiskajiem dzērieniem - sidram, alum, alkoholiskajiem kokteiļiem. Tāpat arī nepieciešams pastiprināt kontroli attiecībā uz negodprātīgiem tirgotājiem, kas alkoholu pārdod nepilngadīgajiem, kā arī turpināt skolu profilakses programmas un vecāku programmu pilnveidošanu un īstenošanas pasākumus.

Lai samazinātu alkohola lietošanas rezultātā izraisītos ceļu satiksmes negadījumus, jāapsver iespēja samazināt maksimāli pieļaujamo alkohola koncentrācijas līmeni asinīs satiksmes līdzekļa vadītājiem. Latvijā pašlaik pieļaujamais alkohola koncentrācijas līmenis asinīs ir 0,5 promilles, bet jauniem autovadītājiem 0,2 promilles. Tāpat arī nepieciešams turpināt biežas un sistemātiskas autovadītāju izelpas pārbaudes un īstenot sabiedrību izglītojošas kampaņas.

Alkohola izraisīto veselības traucējumu un alkohola radītā kaitējuma mazināšanai nepieciešams ierobežot alkoholisko dzērienu atlaižu un pārdošanas akciju organizēšanu, ieteicams īstenot dažādas alkohola patēriņu mazinošas kampaņas darba vietās, kā arī paplašināt atkarīgo pacientu ārstēšanas pakalpojuma pieejamību.

Eiropas Alkohola politikas konference notika 3.-5.aprīlī Spānijā, Latviju tajā pārstāvēja speciālisti no SVA, Veselības ministrijas un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra. Konferenci organizēja Slovēnijas sabiedrības veselības institūts kopā ar Spānijas Katalonijas valdības Veselības departamentu, Eiropas Komisija un Pasaules Veselības organizācija.

Eiropas Savienība ir reģions, kur alkoholu lieto visvairāk pasaulē, vidēji 11 litri (100%) alkohola uz vienu pieaugušo cilvēku. Alkohola kaitīga un bīstama lietošana ir cēlonis 7,4% no visām Eiropas Savienībā konstatētajām saslimšanām un pāragras nāves gadījumiem. Lai gan alkohola lietošana Eiropā pēdējos gados ir samazinājusies, taču daudzās dalībvalstīs ir proporcionāli palielinājies tādu jauniešu skaits, kuri patērē alkoholu bīstamā un kaitīgā veidā.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv