Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Eiropas Savienība un NATO

Latvijas sniegtā oficiālā attīstības palīdzība mazākā Eiropas Savienībā

Publicēts 2007-05-17 09:43:01

Samazināt palielināt tekstu

CONCORD Europe pētījumā par attīstības sadarbību "Hold the Applause! EU governments risk breaking aid promises", kas publiskots 11. maijā, Latvijas 2006. gadā sniegtā oficiālā attīstības palīdzība novērtēta kā mazākā starp t.s. jaunajām 10 Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Nevalstisko organizāciju apvienība CONCORD Europe 2007. gada 11. maijā publicēja jaunu pētījumu par attīstības sadarbību Eiropas Savienībā. Ziņojuma tapšanā piedalījās nevalstiskās organizācijas no visām 27 ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS), kas apvieno 24 Latvijas organizācijas, kuras darbojas attīstības sadarbības jomā, un ir CONCORD Europe dalīborganizācija.

Latvija 2006. gadā attīstības palīdzībai atvēlēja vien 0,06% jeb 9 miljonus eiro no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet ir apņēmusies līdz 2010. gadam palielināt attīstības palīdzības līdzekļu apjomu līdz 0,1% no IKP, kas gan vēl ir tālu līdz ES ieteiktajiem 0,17%. Citās jaunajās ES dalībvalstīs šie skaitļi ir lielāki. Piemēram, Lietuvā – 15 miljoni eiro jeb 0,08% no IKP, bet Ungārijā – 96 miljoni eiro jeb 0,12% no IKP. T.s. veco ES dalībvalstu ieguldītās summas attīstības sadarbībā ir vēl lielākas – līdz pat 1,03% no IKP (Zviedrijā).

Attīstības sadarbība ir dažāda veida atbalsta sniegšana trūcīgām un mazāk attīstītām valstīm, lai veicinātu šo valstu ilgtermiņa sociālo un ekonomisko izaugsmi, vienlaikus nodrošinot mieru un drošību pasaulē. Valsts, pašvaldību un to izpildinstitūciju sniegto palīdzību attīstības valstīm iekļauj oficiālajā attīstības palīdzībā.

Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS) aicina Latvijas valdību palielināt finansējumu attīstības sadarbībai līdz 0,17%, kāda bija valdības starptautiskā apņemšanās, kā arī veltīt lielāku īpatsvaru divpusējiem attīstības sadarbības projektiem. Būtiska ir arī plašāka Latvijas NVO un ekspertu iesaistīšana attīstības sadarbības aktivitātēs un divpusējos attīstības projektos un starptautiskajā līmenī.

CONCORD Europe attīstības palīdzības ziņojums "Hold the Applause! EU governments risk breaking aid promises" pieejams LAPAS mājaslapā http://www.lapas.lv/?lang=LV&id=90.

www.lapas.lv
www.concordeurope.org

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: CONCORD Europe; Biedrība Latvijas Platforma attīstības sadarbībai;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv