Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Mediji, reklāma, mārketings

Latvijas Televīzijai atļaus pārraidīt filmu par NATO samita norisi Rīgā

Publicēts 2008-04-02 10:07:51

Samazināt palielināt tekstu

01.04.2008

Šodien, 1. aprīlī, Ministru kabinetā apstiprināts Aizsardzības ministrijas (AM) izstrādātais MK rīkojuma projekts "Par dokumentālās filmas "NATO Rīga: divas dienas novembrī" bezatlīdzības raidīšanas atļaujas piešķiršanu".

Pamatojoties uz šo MK rīkojumu, tiks slēgts līgums starp AM un valsts bezpeļņas sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" par dokumentālās filmas bezatlīdzības raidīšanas atļaujas piešķiršanu.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 2007. gada 28. martā starp AM un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Labvakar", tika izveidota dokumentālā filma "NATO Rīga: divas dienas novembrī". Līguma noteikumi paredzēja, ka visas autora mantiskās tiesības uz filmu pāriet Latvijas valstij AM personā.

Autortiesību likuma 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka autora mantisko tiesību saturā ietilpst arī tiesības publiskot darbu. Savukārt, Autortiesību likuma 40.panta pirmā daļa nosaka, ka ir aizliegts izmantot darbus, ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Lai valsts bezpeļņas sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija" varētu raidīt dokumentālo filmu "NATO Rīga: divas dienas novembrī", tai ir jāsaņem AM atļauja.

www.mod.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv