Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Latvijas Zvērinātu notāru padome divas reizes gadā atskaitīsies tieslietu ministram

Publicēts 2008-04-24 18:23:06

Samazināt palielināt tekstu

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja kārtību, kādā Latvijas Zvērinātu notāru padome (turpmāk – LZNP) sniedz pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti.

Kā teikts noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, 2008. gada 23. janvārī stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā, kas paredz LZNP reizi pusgadā iesniegt tieslietu ministram pārskatu par zvērinātu notāru veiktajām darbībām, tāpēc nepieciešams izdot minētos noteikumus.

Noteikumu projektā teikts, ka LZNP iesniedz tieslietu ministram pārskatu par laikposmu no 1. janvāra līdz 31. jūnijam – līdz 1. augustam, savukārt, par laikposmu no 1. jūlija līdz 31. decembrim – līdz nākamā gada 1. februārim. Pārskatā būs jānorāda amata vieta, taisīto notariālo aktu skaits, gribas izteikumu skaits, parakstu īstumu skaits, apliecināto protestu skaits, uzsākto mantojuma lietu skaits u.c.

LZNP minētos pārskatus iesniegs elektroniskā formā un noformēs atbilstoši elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un aprites normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Paredzēts, ka noteikumi stāsies spēkā ar 2008. gada 1.jūliju.

Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai.

www.tm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv