Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Lauksaimnieki nākamgad varēs pieteikties atbalstam vides un lauku ainavas uzlabošanai

Publicēts 2007-03-13 15:19:10

Samazināt palielināt tekstu

Lauksaimnieki Eiropas Savienības (ES) atbalstam vides un lauku ainavas saglabāšanai un uzlabošanai jeb pasākumam "Agrovide", kas iekļauts Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam projektā, varēs pieteikties 2008.gada pirmajā pusē. Zemkopības ministrija (ZM) šādu lēmumu pieņēmusi, lai nodrošinātu pieteikšanos tikai ar skaidri zināmiem un nemainīgiem nosacījumiem. Tie būs zināmi pēc Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam programmas apstiprināšanas, kas plānota šīs vasaras beigās.

Līdz ar to šogad joprojām turpināsies Latvijas lauku attīstības plāna 2004.-2006.gadam pasākuma "Agrovide" uzņemtās saistības, kas ir nedaudz atšķirīgas no Latvijas lauku attīstības programmā 2007. – 2013.gadam iekļautajām šī paša nosaukuma pasākuma saistībām. Tas nozīmē, ka šogad lauksaimnieki atbalstu pasākuma "Agrovide" apakšpasākumos "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība", "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos", "Buferjoslu ierīkošana", "Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana" un "Erozijas ierobežošana" saņems saskaņā ar Latvijas Lauku attīstības plāna 2004. – 2006.gadam atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbalsta likmēm. Tā piemēram, apakšpasākumā "Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība" saimniecības pirmajā un otrajā pārejas gadā uz bioloģisko saimniekošanu saņem atbalstu 139 eiro apmērā par hektāru, bet, iegūstot bioloģiskās lauksaimniecības atbilstības sertifikātu, saņem atbalstu 82 eiro apmērā par hektāru.

Savukārt iesniegumu pieņemšana un saistību uzņemšanās saskaņā ar jaunajiem nosacījumiem plānota 2008.gada pavasarī, jo tikai pēc Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam apstiprināšanas Eiropas Komisijā būs pilnībā skaidrs, ar kādiem atbalsta saņemšanas nosacījumiem un atbalsta likmēm lauksaimnieki varēs uzņemties jaunas piecu gadu saistības pasākumā "Agrovide". Ja Latvijas lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam saskaņošana ritēs veiksmīgi, jau šā gada rudenī pretendenti varēs iesniegt iesniegumus un uzņemties jaunas saistības vienā no pasākuma "Agrovide" apakšpasākumiem - "Erozijas ierobežošana".

Jau ziņots, ka ZM ir izstrādājusi Latvijas lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam projektu, kurā noteikti nosacījumi atbalsta saņemšanai lauksaimniekiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Šobrīd ZM gatavo šīs programmas projektu iesniegšanai Eiropas Komisijā.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Lauku attīstības programma; Agrovide;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv