Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Lauksaimniecība

Līdz 16.novembrim var pieteikties atbalstam lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai

Publicēts 2009-10-28 01:26:02

Samazināt palielināt tekstu

27.10.2009

Zemkopības ministrija atgādina, ka līdz šā gada 16.novembrim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu pieteikumus Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” trešajā kārtā.

Projektu pieteikumi gatavojami saskaņā ar 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 8.aprīļa MK noteikumiem Nr. 255 „ Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.

Pasākuma trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums noteikts 10 miljonu latu apjomā. Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu datums noteikts divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu. 

Atbalsta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei: jaunu būvju un esošo būvju rekonstrukcija; jaunu iekārtu un aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmas nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana; investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma darbības uzlabošanai.

Uz atbalstu var pretendēt pārstrādes uzņēmumi, kas darbojas pārstrādē vismaz 2 gadus un kooperatīvu veidota jauna komercsabiedrība, kas plāno nodarboties ar piena un gaļas pārstrādi. Pieļauts, ka publiskā līdzfinansējuma daļa projektā var sasniegt 50 % no attiecināmajām izmaksām. 
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā „ES atbalsts”. Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā struktūrvienībā Rīgā, Republikas laukumā 2, 816. kabinetā, tālruņi informācijai: 67027128, 67027399.

www.zm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv