Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Bankas, kredīti un līzings

Lielai daļai kredītņēmēju nav naudas, lai tiesā aizstāvētu savas tiesības

Publicēts 2009-06-10 10:38:53

Samazināt palielināt tekstu

09.06.2009

Latvijas Kredītņēmēju apvienība (turpmāk – LAKRA) šodien nosūtīja Latvijas Republikas Tiesībsargam Romānam Apsītim lūgumu izvērtēt Latvijas Republikas Civilprocesa likuma 34.panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92.pantam, kas nosaka, ka „ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā”.

LAKRA norāda, ka pašreizējā ekonomiskajā situācijā lielai daļai valsts iedzīvotāju nav iespējas savas likumīgās tiesības un intereses aizstāvēt tiesā, jo viņi nespēj samaksāt likumā noteiktās valsts nodevas.

Likums paredz, ka, lai uzsāktu tiesvedības procesu, pirms prasības pieteikuma iesniegšanas ir jāsamaksā valsts nodeva, kuras apmērs noteikts Civilprocesa likuma 34.pantā.

Nemantiskās prasībās valsts nodeva ir 50 lati. Tas nozīmē, ka, piemēram, ja kredītņēmējs, kas dažādu apstākļu vadīts ir ar banku noslēdzis papildvienošanos pie kredītlīguma, kurā kredītlīguma termiņš tiek samazināts no 30 uz diviem gadiem, vēlas vērsties tiesā, lai panāktu, ka šāds punkts no papildvienošanās tiek izņemts, kredītņēmējam ir jāsamaksā 50 latus liela valsts nodeva.

Savukārt mantiskās prasībās valsts nodevas likme tiek noteikta atkarībā no prasības summas, paredzot, ka nodeva tiek aprēķināta procentuāli atkarībā no prasības summas, taču ne mazāk kā Ls 50,

Piemēram, ja persona ir nokavējusi maksājumu un kredītiestāde uzskata par pamatotu norakstīt visu kredīta summu Ls 70 000 apmērā no personas norēķinu konta, kredītņēmējs ir tiesīgs vērsties tiesā un apstrīdēt bankas tiesības norakstīt  visu kredīta summu pirms termiņa. Tomēr iesniedzot tiesā prasības pieteikumu, personai ir jāsamaksā valsts nodeva 990 latu apmērā. Pat ja piedzenamā summa ir nevis 70 000 latu, bet tikai 1000 lati, personai, lai aizstāvētu savas tiesības, ir jāsamaksā 150 latus liela valsts nodeva.

Arī gadījumos, ja pirmās instances tiesa apmierina kredītiestādes prasību par parāda piedziņu no personas Ls 70 000 apmērā, kredītņēmējam ir tiesības iesniegt apelācijas sūdzību pret banku, taču viņam ir jānomaksā valsts nodeva 495 latu apmērā. Ja piedzenamā summa ir Ls 1000, tad valsts nodeva ir 75 lati.

LAKRA konsultante zvērināta advokāte Baiba Didrihsone norāda, ka valsts nodevas apmēru tiesa var samazināt ievērojot personas mantisko stāvokli, taču ne vienmēr šāds lūgums tiek apmierināts. Tiesnešiem ir dažādas pieejas novērtējot personas mantisko stāvokli, ne visi tiesneši uzskata, ka ir pamats personu atbrīvot no valsts nodevas gadījumā, ja personai pieder par labu bankai ieķīlāts īpašums, bet nav skaidras naudas līdzekļi par ko samaksāt šo nodevu. Arī gadījumos, kad persona uzskata, ka tiesa ir nepamatoti noraidījusi viņas lūgumu samazināt valsts nodevas apmēru, un vēlas iesniegt sūdzību par šādu lēmumu, personai ir jāsamaksā 20 latu liela valsts nodeva. „Veidojas situācija, ka personai, lai pierādītu savu nespēju maksāt 50 latus lielu valsts nodevu, ir jāsamaksā 20 latu nodeva. Pat ja persona šos 20 latus samaksās un apgabaltiesa apmierinās blakus sūdzību (atceļot lēmumu), nav skaidrs vai un kā personai tiks atgriezti jau samaksātie 20 lati. Līdz ar to persona, kuras materiālais stāvoklis jau ir zems, būs spiesta samaksāt par tiesneša pieļautajām kļūdām,” teikts vēstulē Tiesībsargam.

LAKRA uzskata, ka tik augstas valsts nodevu likmes, pašreizējā situācijā  novedīs pie ļoti liela cilvēktiesību īpatsvara pārkāpuma Latvijā, kam paralēli parādīsies aizvien vairāk netaisnīgu tiesas nolēmumu, kuri būs stājušies likumīgā spēkā, un aizvien vairāk būs gadījumu, kad uz šādiem tiesu nolēmumiem tiks atsavināti personu īpašumi un cilvēki tiks izlikti no savām dzīvesvietām.

LAKRA norāda, ka valsts nodevas maksāšanas mērķis ir nodrošināt tiesu sistēmas efektivitāti - mazināt nepamatotu pieteikumu vai apelācijas sūdzību iesniegšanas iespējamību un arī daļēji segt tiesu uzturēšanas izdevumus. LAKRA nesaskata, kādu nozīmīgu labumu iegūst sabiedrība nosakot tik augstas valsts nodevas likmes un uzskata, ka personu tiesība uz aizstāvību tiesā ir vērtējam augstāk par valsts vēlmi mazināt nepamatotu pieteikumu iesniegšanas iespējamību un arī daļēji segt tiesu uzturēšanas izdevumus. „Ir acīm redzami, ka labums, ko sabiedrība iegūst nosakot valsts nodevas šādā apmērā, nav lielāks kā personu tiesību vai tiesisko interešu ierobežojums, kas rodas personai, ja tā nevar nomaksāt šo valsts nodevu,” teikts vēstulē Tiesībsargam.

Papildu informācija par LAKRA – www.kreditnemeji.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas kredītņēmēju apvienība; LAKRA;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv