Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Līguma "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Olainē" noslēgšana

Publicēts 2007-03-08 11:34:25

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 8.martā Rīgā, Vides ministrijā, Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" ietvaros tiks noslēgti divi būvdarbu līgumi. Starp A/S "Olaines ūdens un siltums" un SIA "VELVE" tiks parakstīts būvdarbu līgums "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Olainē, Iepirkuma daļa Nr.1", kā arī ar SIA "NOVATORS" tiks parakstīts būvdarbu līgums "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija Olainē, Iepirkuma daļa Nr.2".

Līguma kopējās izmaksas ar PVN būvdarbu līguma iepirkuma daļai Nr.1 ir 3 147 375,43 EUR, bet būvdarbu līguma iepirkuma daļai Nr.2 ir 1 248 183,53 EUR, savukārt, ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums projektam "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" ir 85% no attiecināmajām izmaksām.

Līgumu ietvaros tiks veikta ūdensvada, pašteces kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ūdens attīrīšanas stacijas tīrā ūdens papildus rezervuāra izbūve, sūkņu iekārtas izbūve, četru artēzisko aku aprīkojuma nomaiņa "Parka" ūdens gultnē, piecu neizmantojamo artēzisko urbumu tamponāža un kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija.

Projekts sastāv no divām daļām: "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā" un "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pagasta Jaunolaines lielciemā". Projekta īstenošanas nodrošināšanai ir izveidotas divas Projekta Ieviešanas Vienības (PIV). Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt ūdens pakalpojumu kvalitāti abās pašvaldībās atbilstoši ES direktīvu prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni, pilsētas notekūdeņu un pazemes ūdeņu aizsardzību. Kopumā projektu ir plānots pabeigt līdz 2008.gadam, lai varētu izpildīt ES direktīvās noteiktās prioritātes attiecībā uz ūdensapgādes sektoru.

Papildus informācija: Dana Grīntāle, Pārvaldes vecākā referente, Projektu ieviešanas departaments, Projektu tehniskās vadības nodaļa. Tālr.: 7026475, e-pasts: [email protected]


85 % no projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olainē un Jaunolainē" attiecināmajām izmaksām finansē Eiropas Savienība.

"Šis projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas savienības pilsoņu vidū"

www.vidm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Kohēzijas fonds; Ūdenssaimniecība; Olaine; Jaunolaine;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv