Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

Likumprojekts „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu” mazina Latvijas konkurētspēju un kaitē valsts interesēm

Publicēts 2009-11-09 20:35:09

Samazināt palielināt tekstu

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (LDzSA) uzskata, ka likumprojekts „Par vienotu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu” tā esošajā redakcijā nodara būtisku kaitējumu valsts interesēm un mazina Latvijas konkurētspēju.

 LDzSA uzskata, ka valsts kapitālsabiedrību valdes, atalgojuma iekļaušana šajā sistēmā ir neloģisks solis un ir pretrunā ar labas pārvaldības praksi. Valsts kapitālsabiedrību vadība nevis tērē nodokļu maksātāju naudu, bet ražo valstij naudu gan peļņas nodokļa veidā, gan arī būdami lielākie iedzīvotāju ienākuma, sociālās apdrošināšanas iemaksu un akcīzes nodokļu maksātāji. Ir absurdi, valsts kapitālsabiedrību vadītājus salīdzināt ar ierēdņiem, jo viņi  palīdz valstij nopelnīt, savukārt ierēdņi tērēt.

„Uzskatām, ka valsts kapitālsabiedrību vadības atalgojumam ir jābūt saistītam ar uzņēmuma efektivitātes rādītājiem un uzņēmumā strādājošo vidējo darba algu. Šādā gadījumā ir ievērotas gan darbinieku intereses, un šāda sistēma būtu darbinieku motivējoša un vērsta uz uzņēmuma attīstību” saka Savēlijs Semjonovs, LDzSA priekšsēdētājs.

„Ir ļoti būtiski, ka LDzSA biedri, kuri pārstāv transporta nozari, ražo valstij naudu. Mūsu arodbiedrības biedri strādā uzņēmumos, kuri piesaista un apkalpo kravu plūsmas no ārvalstīm, nevis gūst ienākumus no Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem,” turpina S.Semjonovs.

LDzSA biedri strādā uzņēmumos, kuru akcionāri ir gan Latvijas valsts, gan fiziskas un juridiskas personas. Šis likumprojekts rada nevienlīdzīgus apstākļus starp valsts un privātiem uzņēmumiem atalgojuma ziņā. Tas nozīmē, ka valsts uzņēmumi var zaudēt rīcībspējīgu vadību un speciālistus, kuri zaudēs jebkādu ieinteresētību strādāt akcionāra - Latvijas valsts, labā. Tas savukārt mazina valsts kapitālsabiedrību konkurētspēju un prognozējamo peļņu nākotnē, kā arī apdraud uzņēmumā sociālā dialoga rezultātā izveidoto Darba samaksas sistēmas piramīdu.

LDzSA atgādina, ka tās biedri strādā uzņēmumos, kuri :
- ir ar peļņu strādājoši uzņēmumi starptautiskās konkurences apstākļos;
- nesaņem dotācijas no valsts budžeta;
- saņem ienākumus no klientiem - pārsvarā no NVS valstīm, kā arī Eiropas Savienības un ASV;
- strādā intensīvas starptautiskās konkurences apstākļos, veiksmīgi sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju ar kaimiņvalstu ekonomikām.

LDzSA iestājas par to, lai valsts nodrošinātu tādu valsts kapitālsabiedrību vadības atalgojuma sistēmu, kas būtu motivējoša un vērsta uz uzņēmumu attīstību. „Ekonomikas krīzes apstākļos ir izšķiroši svarīgi saglabāt darba vietas valsts uzņēmumos, jo privātais sektors šobrīd nespēj ātri radīt jaunas darba vietas. Atalgojuma sistēmai valsts uzņēmumos ir jāveicina efektīva pārvaldība, samērojot valsts, tas ir, akcionāra, un darbinieku intereses,” uzsver S.Semjonovs.

Par Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību. 

Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība apvieno vairāk kā 18,000 biedrus un ir ITF (Starptautiskā Transporta Federācija) un ETF (Eiropas Transporta darbinieku federācija) biedre.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība;
Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv