Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Vide un mājdzīvnieki

Likvidēs Salaspils kodolreaktoru

Publicēts 2007-02-22 17:17:24

Samazināt palielināt tekstu

Šodien, 22. februārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja Vides ministrijas izstrādātos MK rīkojuma projektus "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu" un "Par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons" akceptēšanu".

Vides ministrijas izstrādātais MK rīkojuma projekts "Par Salaspils kodolreaktora likvidēšanas un demontāžas akceptēšanu" paredz akceptēt paredzēto darbību - Salaspils kodolreaktora likvidēšanu un demontāžu, ņemot vērā ietekmes uz vidi (IVN) noslēguma ziņojuma un Ietekmes uz vidi novērtējuma biroja 2004.gada 3.septembra atzinumu par šo ziņojumu.

Reaktora likvidēšanas procesā radīsies radioaktīvie atkritumi, kurus nepieciešams apglabāt, taču radioaktīvo atkritumu glabātavas "Radons" tilpums šobrīd ir nepietiekams un to nepieciešams paplašināt – veikt divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu būvniecību. Vides ministrija ir izstrādājusi MK rīkojuma projektu "Par divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons" akceptēšanu", kas paredz akceptēt paredzēto darbību - divu jaunu radioaktīvo atkritumu tvertņu un lietoto slēgto starojuma avotu ilgtermiņa glabātavas izbūves radioaktīvo atkritumu glabātavā "Radons", ņemot vērā IVN noslēguma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja 2005.gada 9.decembra atzinumu par šo ziņojumu.

Vides ministrija radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras attīstībai plānojusi piesaistīt 7,5 miljonus EUR no ES Kohēzijas fonda, bet nepieciešamais valsts līdzfinansējums būtu 1,3 miljoni EUR.

Abi rīkojumi ir izstrādāti atbilstoši likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 12.panta pirmajai daļai, kurā noteikts, ka, ja saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" ir veikts IVN valsts nozīmes jonizējošā starojuma objekta izveidošanai vai būtisku pārmaiņu veikšanai tajā, lēmumu akceptēt darbību ar ikreizēju rīkojumu pieņem Ministru kabinets.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Salaspils kodolreaktors;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv