Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

Limbažos notiks bezmaksas seminārs par ES fondu aktualitātēm izglītībā

Publicēts 2009-05-10 16:30:51

Samazināt palielināt tekstu

08.05.2009

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs (Rīgas RSIC) sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) rīko bezmaksas semināru „ES fondu aktualitātes izglītībā 2007.-2013.gada plānošanas periodā.” Seminārs notiks 13.maijā pl. 11:00 Limbažos, Limbažu rajona padomē, Rīgas ielā 16.

Semināra laikā speciālisti informēs par aktualitātēm ES fondu piesaistē izglītībai 2009.gadā, tajā skaitā par Eiropas Sociālā Fonda (EFS) darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.2.2.4.2.apakšaktivitāti „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā” nosacījumiem.

Apakšaktivitātes mērķis ir nodrošināt mācību atbalstu jauniešiem ar mācīšanās problēmām un veicināt piemērotu izglītības un tālākizglītības ceļu piedāvājumu jauniešiem obligātajā izglītības vecumā ar zemām pamatprasmēm, jauniešiem sociālās korekcijas izglītības iestādēs un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta iesniedzējs var būt izglītības iestāde vai pašvaldība, vai Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona. Apakšaktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā. Iesniegumus šajā konkursā var iesniegt līdz š.g. 11.jūnijam.

Semināra apmeklētāji tiks informēti arī par prasībām projektu iesniegumu sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī par projektu iesniegumu vērtēšanas procesu un vērtēšanas kritērijiem.

Iepriekšēja pieteikšanās semināram pie Rīgas plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centra vecākā speciālista Ģirta Kindzuļa pa e-pastu: [email protected] vai pa tālruni: 67217975.

Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs sniedz bezmaksas konsultācijas un informāciju uzņēmējiem, pašvaldībām, NVO u.c., kā ari organizē informatīvus seminārus un apmācības par ES finansējuma piesaistes iespējam. Sīkāka informācija Z.A.Meierovica bulvārī 18, 3. stāvā un www.rpr.gov.lv/esfondi

www.rpr.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Struktūrfondi; Rīgas plānošanas reģions; ES informācijas centrs; ES finansējums izglītībai;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv