Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Pašvaldības

Limbažu novada dome konceptuāli atbalsta lēmumu piedalīties konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”

Publicēts 2009-08-13 17:10:40

Samazināt palielināt tekstu

Limbažu novada domes 12. augusta ārkārtas apvienotā Finanšu un Teritorijas attīstības komitejas sēdē deputāti konceptuāli atbalstīja lēmumu par Limbažu novada pašvaldības dalību Vides ministrijas izsludinātā atklātā projektu konkursā „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās”. Lēmums apstiprināšanai tiks virzīts uz novada domes ārkārtas sēdi, kas notiks 20. augustā.

Limbažu novada pašvaldība konkursā startēs ar Umurgas pagasta pārvaldes sagatavoto projektu „ Energoefektivitātes paaugstināšana Umurgas pamatskolai” un „Energoefektivitātes paaugstināšana bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centram „Umurga”” un Limbažu pilsētas pārvaldes projektu „Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu pilsētas 3. vidusskolai” un „Energoefektivitātes paaugstināšana Limbažu rajona Bērnu - jaunatnes sporta skolai”.

Konkursa noteikumi paredz, ka viens projekta iesniedzējs – novada pašvaldība - drīkst iesniegt ne vairāk kā divus projekta iesniegumus. Projekta iesniegumi jāiesniedz Vides ministrijā līdz 24. augustam.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu pašvaldību sabiedriskajās ēkās un ēkās, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.

Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 17 570 000 latu. Vienam projektam pieejamais minimālais finansējums ir 50 000 latu, maksimālais finansējums – 2 000 000 latu. Vienam projektam pieejamais finansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Konkursa noteikumi paredz, ka finansējuma saņēmējam ir pieejams avansa maksājums līdz 50 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma summas un viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 40 % no projektam apstiprinātā kopējā finansējuma summas.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Limbaži;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv