Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM: „bezalgas” atvaļinājumi jāpiešķir ar darbinieka piekrišanu

Publicēts 2009-06-05 12:54:15

Samazināt palielināt tekstu

04.06.2009

Ņemot vērā sūdzību skaita pieaugumu par darba tiesiskajām attiecībām, tostarp, tām, kas saistītas ar atvaļinājumu piešķiršanu, Labklājības ministrija (LM) aicina gan darba devējus, gan darbiniekus rūpīgi iepazīties ar Darba likumā ietvertajiem nosacījumiem.

„Pašlaik ministrijā un Valsts darba inspekcijā aizvien vairāk iedzīvotāji sūdzas par darba devēju rīcību atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas jeb tautā dēvētā bezalgas atvaļinājuma piešķiršanā. Lai gan Darba likums ļauj darba devējam piedāvāt darbiniekam iespēju izvēlēties doties „bezalgas atvaļinājumā”, tas bieži vien tiek darīts vienpusēji, nesaņemot darbinieka piekrišanu. Šādi rīkojoties, darba devējs pārkāpj Darba likuma normas,” uzsver LM speciālisti.

LM norāda, ja darba devējam nepietiek līdzekļu, lai samaksātu par darbinieku padarīto darbu, viņam ir jāapsver vairākas iespējas – samazināt darba algu, lai tā pietiktu visiem vai veikt darbinieku skaita samazināšanu.

Atgādinām, ka šobrīd Darba likums paredz tiesības darbiniekam izmantot atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas divos gadījumos. Viens no tiem ir situācijā, kad atvaļinājumu pieprasa darbinieks, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasta tiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns.
 
Šādu atvaļinājumu piešķir uz laiku, kāds noteikts bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumā par adoptējamā bērna aprūpi un uzraudzību. Ja bāriņtiesa (pagasttiesa) pieņem lēmumu par aprūpes un uzraudzības termiņa pagarināšanu, atvaļinājumu pagarina līdz laikam, kamēr stājas spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Minēto atvaļinājumu ieskaita kopējā darba stāžā, bet to neieskaita ikgadējā apmaksātajā atvaļinājumā.

Darbiniekam, kurš izmanto iepriekšminēto atvaļinājumu, saglabā iepriekšējo darbu. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.

Tāpat darba devējs pēc darbinieka pieprasījuma var piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas arī citos gadījumos. Tas nozīmē, ka bezalgas atvaļinājums ir paredzēts darbinieka vajadzībām, pamatojoties uz viņa ģimenes apstākļiem vai citiem svarīgiem iemesliem.

Minēto atvaļinājumu darba devējs piešķir, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, kurā tiek lūgts piešķirt šādu atvaļinājumu uz kādu konkrētu laiku. Tātad sākotnēji darbinieks izsaka lūgumu darba devējam (parasti tas ir iesniegums) piešķirt attiecīgo atvaļinājumu. Savukārt darba devējs izvērtē, vai šādu atvaļinājumu viņš darbiniekam var piešķirt, ņemot vērā atvaļinājuma pamatojumu, ilgumu un citus faktorus, tostarp, tos, kas saistīti ar uzņēmuma darbības nodrošināšanu.
Ja darba devējs ir izlēmis piešķirt darbiniekam atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas, viņš izdod rīkojumu par atvaļinājuma piešķiršanu.

LM uzsver, ka atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas, pirmkārt, ir darbinieka nevis darba devēja tiesības.

Atgādinām, ja darbiniekam ir radušās nesaskaņas ar darba devēju, tās, pirmkārt, būtu risināmas savstarpējo sarunu gaitā, bet, ja tas nav iespējams, darbinieki var vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI) vai arī izmantot VDI anonīmo tālruni 67312176, vai VDI konsultatīvo tālruni 67186522.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv