Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

LM: cilvēki ar invaliditāti arī turpmāk sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas

Publicēts 2009-08-12 00:43:35

Samazināt palielināt tekstu

11.08.2009

Labklājības ministrija (LM) informē, ka līdz Invaliditātes likuma spēkā stāšanās brīdim, cilvēki ar invaliditāti joprojām varēs sabiedriskajā transportā braukt bez maksas.

Tas nozīmē, ka arī pēc šī gada 1.septembra un turpmāk 1. un 2.grupas invalīdi, bērni invalīdi un cilvēki, kuri pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, varēs sabiedriskajā transportā pārvietoties bez maksas.

To apliecina arī Ministru kabineta noteikumu par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas  izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, 14.punkts. Tas nosaka, ka līdz minētā likuma spēkā stāšanās brīdim 1. un 2.grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem un cilvēkiem, kuri pavada 1.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes, reģionālā starppilsētu nozīmes un reģionālā vietējās nozīmes maršrutā.

Šādu atlaižu noteikšana ir pretrunā likumam Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību, Invaliditātes likuma projektam, kas jau ir pieņemts Saeimā 2.lasījumā. Arī starptautiskais līgums Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām  paredz pieejamības nodrošināšanu fiziskai videi, objektiem un pakalpojumiem.

LM pašlaik nepieļauj tādu situāciju, ka minētajām cilvēku grupām tiktu ierobežoti maksas atvieglojumi braukšanai sabiedriskajā transportā.

Atgādinām, ka valdība apstiprinājusi izmaiņas noteikumos, kas paredz atcelt braukšanas maksas sabiedriskajā transportā atvieglojumus bērniem ar garīgās vai fiziskās attīstības traucējumiem, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs, speciālajās izglītības klasēs vai ir iekļauti vispārējās izglītības iestādēs.

Tāpat turpmāk atlaides nesaņems ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie 1. līdz 9.klašu skolēni un ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie 10. līdz 12. klašu skolēni.

LM gan norāda, ka minētās izmaiņas pasliktinās sociālās aprūpes iestādēs pastāvīgi dzīvojošo bērnu situāciju, ierobežojot viņu iespējas apmeklēt dažādas iestādes (ārstniecības, izglītības) un apdraudot viņu iekļaušanos sabiedrībā.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv