Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

LM: dzimumu līdztiesības jautājumi ir būtiski jebkurā politikas veidošanas jomā

Publicēts 2007-10-02 18:46:33

Samazināt palielināt tekstu

Izsakot viedokli par dzimumu līdztiesības jautājumiem Eiropas Savienībā (ES), Latvija uzsver, ka gan sieviešu, gan vīriešu tiesības, vajadzības un intereses ir jāņem vērā jebkurā nodarbinātības, sociālās iekļaušanas, reģionālās attīstības vai citas politikas veidošanā. Tas ir īpaši svarīgi, runājot par darba un privātās dzīves saskaņošanu, jo cilvēka veiksmīgu profesionālo darbību ietekmē virkne ar privāto dzīvi saistītu faktoru. Lai to nodrošinātu, ES dalībvalstīm vairāk būtu jāpievēršas ne tikai sieviešu iesaistīšanai darba tirgū un uzņēmējdarbībā, bet arī vīriešu iesaistīšanai mājsaimniecībā un bērnu aprūpē.

To paredz šodien, 2.oktobrī, valdībā apstiprinātā Labklājības ministrijas (LM) sagatavotā Latvijas nostāja par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Šādu nostāju labklājības ministre Dagnija Staķe paudīs šonedēļ Lisabonā (Portugāle) paredzētajā ES dzimumu līdztiesības ministru neformālajā sanāksmē.

Latvija atzīst, ka atbalstoša darba vide un ģimenes vajadzībām piemērota infrastruktūra, ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai darba un ģimenes dzīves saskaņošanai. Lai nodrošinātu darbiniekiem iespējas realizēt sevi profesionālajā jomā un pildīt ar ģimeni saistītos pienākumus, svarīgs ir valsts un pašvaldības atbalsts, kā arī darba devēju ieinteresētība.

Arī Latvijā ar ES struktūrfondu atbalstu īstenotas vairākas aktivitātes, kuru mērķis ir veicināt vīriešu aktīvāku iesaistīšanos bērnu aprūpē. Viena no tādām aktivitātēm bija "tēvu gājiens", kurā atpazīstami vīrieši aicināja sabiedrību pievērst uzmanību tēvu iespējām vairāk iesaistīties ģimenes dzīvē.

Runājot par labās prakses piemēriem, Latvija uzsver, ka mūsu valstī kopš 2004.gada ieviests paternitātes pabalsts, kas dod tiesības bērna tēvam izmantot 10 dienu apmaksātu atvaļinājumu saistībā ar bērna piedzimšanu. Statistika liecina, ka šādu atvaļinājumu tēvi izmanto aizvien biežāk - 2006.gadā to izmantoja katrs trešais tēvs. Turklāt ar 2009.gadu to plānots apmaksāt 100% apmērā no tēva vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Tāpat izdoti dažādi informatīvie materiāli par elastīgu darba apstākļu nodrošināšanu gan attiecībā uz darba laiku, gan darba vietu.

Vienlaikus Latvija norāda, ka mūsu valstī, tāpat kā citās ES dalībvalstīs, ir nepietiekoši pieejamas pirmsskolas bērnu iestādes, kas ir būtisks šķērslis veiksmīgai darba un privātās dzīves saskaņošanai. Lai pilnveidotu bērnu aprūpes iespējas, ar ES struktūrfondu atbalstu laikā no 2007. līdz 2013.gadiem plānoti dažādi pasākumi, t.sk., jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu veidošana, alternatīvo aprūpes iespēju attīstīšana.

Alternatīvu bērnu aprūpes formu attīstība plānota arī LM izstrādātās "Programmas dzimumu līdztiesības īstenošanai 2007.-2010.gadam" ietvaros.

Latvijas nostājas projekts ir saskaņots ar līdzatbildīgajām ministrijām un tā sagatavošanā notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Dagnija Staķe;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv