Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM: jāmaina attieksme pret darba aizsardzības jautājumiem

Publicēts 2009-04-27 17:09:12

Samazināt palielināt tekstu

Pašreizējā ekonomiskā situācija aizvien negatīvāk ietekmē darba apstākļus, jo drošība un veselība darbā vairs nav prioritāte nedz darba devējiem, nedz arī pašiem darbiniekiem, atzīst Labklājības ministrijas (LM) speciālisti, sagaidot 28.aprīli, Starptautisko darba aizsardzības dienu.

„Šobrīd apstākļos, kad visās jomās tiek samazināts finansējums, drošībai un veselībai darbā netiek pievērsta nepieciešamā uzmanība, novirzot to otrajā plānā. Tomēr, neskatoties uz grūtībām, drošība un veselība darbā attiecas uz ikvienu cilvēku un ir jārisina kopīgi visai sabiedrībai. Tikai no darbinieku attieksmes pret darba drošību un darba devēju vēlmes īstenot tiesību aktos noteiktās prasības būs atkarīgs tas, kādos apstākļos un cik drošā darba vidē mēs strādājam,” uzsver LM Darba departamenta direktora vietnieks Renārs Lūsis.

Lai uzlabotu situāciju darba aizsardzībā, LM plāno uzlabot likumdošanu darba aizsardzības jomā, piemēram, no vienas puses samazinot administratīvo slogu, no otras - saglabājot nodarbināto drošības līmeni. Tāpat speciālisti aicina aktīvāk izmantot uzticības personu pakalpojumus.
 
Vienlaikus LM norāda, ka situācijas uzlabošanai pērn valdībā apstiprinātas Darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam. To pieņemšana ir pamats konkrētu veicamo pasākumu plānošanai turpmākajos piecos gados, kas vērsti uz darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanu valstī un nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu Latvijas uzņēmumos.

Pamatnostādnēs paredzēta virkne pasākumu uzņēmumu atbalstam likumdošanas ieviešanai, piemēram, bez maksas apmācot uzņēmuma darbiniekus par darba drošības jautājumiem, veicot darba vides riska novērtēšanu, kā arī izstrādājot darba aizsardzības pasākumu plānus uzņēmumiem, kas darbojas bīstamākajās nozarēs.

Savukārt, lai nodrošinātu darba aizsardzības jomas attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, pagājušajā gadā valdībā apstiprināta Darba aizsardzības jomas attīstības programma 2008.-2010.gadam. Tā turpmāko trīs gadu periodā piedāvā konkrētus pasākumus darba aizsardzības situācijas uzlabošanai.

Atgādinām, ka Starptautiskā darba aizsardzības diena tiek atzīmēta katru gadu 28.aprīlī kopš 2001.gada, kad to pirmo reizi atzīmēja Starptautiskā darba organizācija (SDO). Šīs dienas mērķis - pievērst valdības, darba devēju, nodarbināto un visas sabiedrības uzmanību darba drošībai un veselības aizsardzībai darbā.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv