Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM: pašvaldību darba praksēs iesaistītos bezdarbniekus apdrošinās pret nelaimes gadījumiem

Publicēts 2009-08-28 16:20:47

Samazināt palielināt tekstu

25.08.2009

Ņemot vērā pašvaldībās veicamo darbu specifiku, ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu darba praksēs iesaistītie bezdarbnieki tiks apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.

Atgādinām, ka jau no šī gada septembra bezdarbnieki, kuri vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu, varēs pašvaldībās veikt sabiedrībai derīgus darbus, katru mēnesi saņemot 100 latu lielu stipendiju, tādējādi nodrošinot sev iztikas līdzekļus.

Tā kā starp bezdarbnieku un pašvaldību netiks slēgts darba līgums, jo starp abām minētajām pusēm nepastāvēs darba attiecības, pašvaldība nemaksās sociālo nodokli. Līdz ar to darba praksē iesaistītais cilvēks būtu sociāli neaizsargāts.

Lai to novērstu un sniegtu nepieciešamo atbalstu bezdarbniekam gadījumā, ja veicamais darbs būs kaitējis viņa veselībai, darba praksē iesaistītie cilvēki būs apdrošināti pret nelaimes gadījumiem.

Tāpat, lai novērstu iespējamos draudus veselībai, bezdarbniekam pirms prakses uzsākšanas būs jāveic veselības pārbaude. Paredzēts, ka projekta ietvaros veselības pārbaudes izdevumus segs 20 latu apmērā.

Savukārt, lai veiksmīgi organizētu darbu, katrā pašvaldībā strādās darba prakses vadītājs, kurš, uzraugot ne mazāk kā 30 cilvēkus, varēs saņemt valstī noteikto minimālo darba algu, proti, 180 latus mēnesī. Tomēr, ja darba vadītāja pārziņā būs mazāk par 30 cilvēkiem, viņa atalgojumu aprēķinās proporcionāli bezdarbnieku skaitam.

To paredz šodien, 25.augustā, valdībā apstiprinātās izmaiņas vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalstā.

Bezdarbnieki pašvaldībās varēs strādāt pilnu darba slodzi no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem. Strādāt varēs pašvaldībā, tās teritorijā un tai piederošās bezpeļņas institūcijās – skolās, slimnīcās, bibliotēkās u.c. Darba praksē kopumā plānots iesaistīt aptuveni 35 tūkst. bezdarbnieku, kas vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Iesaistīties pakalpojumā varēs no šī gada septembra līdz 2010.gada decembrim. Labklājības ministrijas pārziņā esošās aktivitātes īstenošanā ar valsts un Eiropas Sociālā fonda atbalstu tiks ieguldīti 24 milj. latu.

Pasākumu īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām.

Jaunais pakalpojums veidots, sadarbojoties ar Pasaules Bankas speciālistiem, un tādējādi arī izmantojot to valstu pieredzi, kas ir bijušas līdzīgā sociālekonomiskā situācijā, kāda pašreiz ir Latvijā.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv