Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM piedāvā vairākus rīcības virzienus nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai

Publicēts 2009-10-28 01:24:17

Samazināt palielināt tekstu

27.10.2009

Nereģistrēto nodarbinātību kontrolējošo institūciju ierobežotā kapacitāte un kontroles instrumentu trūkumi, negodīga konkurence uzņēmējdarbībā, izmantojot nereģistrēto nodarbinātību, darba devēju un darbinieku pieaugoša interese vienoties par darbu bez darba līguma un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un sabiedrības iecietība pret nereģistrēto nodarbinātību, tās ir būtiskākās no Labklājības ministrijas (LM) identificētajām problēmām saistībā ar nereģistrēto nodarbinātību.

Situācijas uzlabošanai LM piedāvā vairākus rīcības virzienus nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai:
* Nereģistrētās nodarbinātības kontroles mehānisma efektivizēšana
* Negodīgas konkurences mazināšana
* Sodu politikas pārskatīšana attiecībā uz nereģistrēto nodarbinātību
* Sabiedrības informēšana un izglītošana par nereģistrētās nodarbinātības negatīvajām sekām.

Papildu minētajiem rīcības virzieniem LM sagatavojusi vairākus priekšlikumus Valsts darba inspekcijas (VDI) darbības stiprināšanai. Tie paredz, piemēram, pilnveidot uzņēmumu apsekošanas metodes, noteikt vienotus kritērijus sodu piemērošanā, attīstīt VDI informatīvo sistēmu un datu bāzi, kā arī veikt vairākus pasākumus sabiedrības iesaistei nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai.

Iepriekšminētie rīcības virzieni un uzdevumi VDI darbības stiprināšanai, kā arī to ietvaros plānotie iespējamie priekšlikumi iekļauti LM sagatavotajā Informatīvajā ziņojumā par priekšlikumiem nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai, kas šodien, 27.oktobrī, izskatīts valdībā.

Ziņojumā iekļauto priekšlikumu (rīcības virzienu un uzdevumu) konkretizēšanai LM plāno izstrādāt detalizētu plānu nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai laikam no 2010. līdz 2013.gadam.  Plānu paredzēts apspriest ar iesaistītajām institūcijām un sociālajiem partneriem.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv