Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM pilnveido darbiekārtošanas pakalpojumu kārtību

Publicēts 2007-07-03 13:59:53

Samazināt palielināt tekstu

Ar mērķi uzlabot komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu licences saņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, Labklājības ministrija (LM) pilnveidojusi kritērijus, atbilstoši kuriem ir jādarbojas minēto pakalpojumu sniedzējiem.

Tas noteikts Labklājības ministrijas (LM) izstrādātajos noteikumos Komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanas un uzraudzības kārtība, kas šodien, 3.jūlijā akceptēti valdībā.

Lai atvieglotu komersantu darbu, turpmāk tiem būs nepieciešama tikai viena licence, kas ļaus sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus gan Latvijā, gan arī ārzemēs. Līdz šim, iekārtojot darba meklētājus darbā ārzemēs, pakalpojumu sniedzējiem bija nepieciešamas licences par iekārtošanu darbā katrā atsevišķā valstī. Atcelti arī ierobežojumi izsniegto licenču derīguma termiņam.

Lai uzlabotu licences saņēmēju sniegto pakalpojumu ilgtermiņa kvalitāti, papildinātas prasības, kādām visā pakalpojuma sniegšanas laikā jāatbilst pakalpojumu sniedzējiem, t.sk. komersantam ir reģistrēta personu datu apstrādes sistēma, nav nodokļu parādu, nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi, noteikts ierobežojums saņemt licenci komersantiem, kuru pārvaldes institūciju locekļi ir iepriekš sodīti par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem u.c.

Tāpat papildināti licences saņēmēja pienākumi, nosakot, ka darba meklētāji ir obligāti rakstveidā jāinformē par paredzamo darbu un tā pamatnoteikumiem. Vienlaikus pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgi par to, lai darba meklētājiem būtu nodrošināta darba tiesisko attiecību nodibināšana saskaņā ar darba piedāvājumā norādītajiem pamatnoteikumiem.

Savukārt cilvēkiem, kuri saņem darbiekārtošanas pakalpojumus, turpmāk vairs nevajadzēs maksāt par komersantu sniegtajiem pakalpojumiem. Minētais aizliegums neattiecas uz gadījumiem, ja maksa noteikta par darbā iekārtošanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, transporta un veselības apdrošināšanas izdevumiem. Par šo līdzekļu izlietojumu un apmēru vienošanās notiek ar darba meklētāju noslēgtajā līgumā, kas ir iepriekš saskaņojams ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA).

Tāpat samaksas aizliegums neattiecas uz sniegtajiem pakalpojumiem starptautisko jaunatnes, kultūras, izglītības, nodarbinātības un pieredzes apmaiņas programmu ietvaros, ja tā noteikta attiecīgās ārvalsts normatīvajos aktos.

Vienlaikus uzlabotajā kārtībā noteiktas plašākas tiesības NVA licencēto komersantu uzraudzībā, kā arī licencēšanas komisijai pieņemt lēmumu par izsniegto licenču darbības apturēšanu.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv