Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

LM pilnveido GMI pabalsta saņemšanas kārtību

Publicēts 2009-06-18 13:31:56

Samazināt palielināt tekstu

17.06.2009

Lai pilnveidotu garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsta saņemšana iespējas, turpmāk pašvaldību sociālajam dienestam būs jāaprēķina pabalsts, jau saņemot iedzīvotāju iesniegumu ar lūgumu izvērtēt viņu atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

To paredz Labklājības ministrijas (LM) izstrādātie noteikumi par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kas šodien, 17.maijā, pieņemti valdībā.

Pilnveidojot GMI pabalsta saņemšanas iespējas, samazināsies no sociālo dienestu sniegtajiem pakalpojumiem atstumto iedzīvotāju skaits. Tādējādi trūcīgie cilvēki varēs saņemt nepieciešamos sociālos pakalpojumus un konsultācijas, lai turpmāk veiksmīgāk iesaistītos darba tirgū un spētu paši risināt savas un savas ģimenes sociālās problēmas.

Turpmāk pašvaldībai būs tiesības pabalsta apmēra aprēķināšanai izmantot atšķirīgu GMI līmeni dažādām sociālām grupām. Tāpat pašvaldība varēs noteikt piemaksu pie GMI pabalsta, ja pabalsta saņēmējam visi apgādājamie ir nepilngadīgi.

Pašvaldību iesniegtie pārskati liecina, ka GMI pabalstu 2008.gadā saņēma 27,8 tūkst. cilvēki jeb 1,2% no iedzīvotāju kopskaita.

Atgādinām, ka no 2009.gada 1.janvāra garantētais minimālais ienākumu (GMI) līmenis ir 37 lati mēnesī. Līdz ar to GMI līmenis vienam cilvēkam ir 41,1% apmērā no ienākumiem, kas noteikti, lai cilvēku atzītu par trūcīgu.

Cilvēku atzīst par trūcīgu, ja viņa ienākumi nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. No 2009.gada 1.janvāra minimālā alga ir 180 lati mēnesī.

Lai saņemtu GMI pabalstu, darbspējīgam pabalsta pieprasītājam ir jāslēdz vienošanās par sadarbību ar sociālā darba speciālistu. Šādi ir iespējams veicināt darbspējīgo iedzīvotāju motivāciju iesaistīties darba tirgū un palielināt savus ienākumus, tādējādi izkļūstot no GMI pabalsta saņēmēju loka.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv