Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM pilnveidos bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanu

Publicēts 2007-07-05 14:05:10

Samazināt palielināt tekstu

Labklājības ministrija (LM) uzskata, ka izmaksājamam bezdarbnieka pabalstam ir jāatbilst bezdarbnieka veiktajām apdrošināšanas iemaksām, tādējādi pilnveidojot bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanas kārtību.

Tas noteikts LM izstrādātajā likumprojektā Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam", kas šodien, 5.jūlijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Par tiem vēl būs jālemj valdībai.

Gadījumā, kad iemaksas bezdarba gadījumā par bezdarbnieku vienlaicīgi ir veikusi gan valsts, gan viņa darba devējs un viņš pats, bezdarbnieka pabalsta apmēru paredzēts noteikt proporcionāli viņa apdrošināšanas stāžam un atbilstoši viņa apdrošināšanas iemaksu algai. Pašreiz bezdarbnieka pabalstu šādam bezdarbniekam piešķir Ls 54 jeb 60% apmērā no divkārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kāds ir spēkā bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienā.

Lai gan praksē šādi gadījumi ir ļoti reti, tomēr saistībā ar izmaiņām bērna kopšanas pabalstu sistēmā, pēc LM prognozēm iespējamais šāda bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits 2008.gadā varētu būt 284 cilvēki.

Savukārt, lai uzlabotu to vecāku aizsardzību, kuri pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā un pēc tam īsu brīdi strādājuši, plānots, ka viņi varēs saņemt savām veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām atbilstošu bezdarbnieka pabalstu. Šajā gadījumā, ja bezdarbnieki vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas periodā ir bijuši bērna kopšanas atvaļinājumā, minēto iemaksu algu aprēķina par iepriekšējo 6 mēnešu periodu, atkāpjoties līdz 32 kalendāra mēnešu periodam pirms mēneša, kad iegūts bezdarbnieka statuss.

Šobrīd bērna kopšanas atvaļinājumu Latvijā galvenokārt izmanto sievietes. Līdz ar to vidējās apdrošināšanas iemaksu algas noteikšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai šajā gadījumā bija mazāk labvēlīga tieši sievietēm.

Vienlaikus paredzēts, ka bezdarbniekam valsts sociālās apdrošināšanas nodarbinātības speciālajā budžetā būs jāatmaksā saņemtais bezdarbnieka pabalsts, ja viņš tā saņemšanas periodā no darba devēja ir saņēmis atlīdzību par darba piespiedu kavējumu.

Paredzams, ka likumprojekts stāsies spēkā ar 2008.gada 1.janvāri.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv