Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM plāno uzlabot darba aizsardzības prasību ievērošanu bīstamajās nozarēs

Publicēts 2009-07-04 19:51:36

Samazināt palielināt tekstu

02.07.2009

Lai uzlabotu darba aizsardzības prasību ievērošanu bīstamajās nozarēs, nodrošinot drošāku un veselībai nekaitīgāku darba vidi, Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi grozījumus attiecīgajos noteikumos.

LM sagatavotie grozījumi Ministru kabineta Noteikumos par komercdarbības veidiem, kuros darba devējs iesaista kompetentu institūciju šodien, 2.jūlijā, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts vēl būs jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Projektā aktualizēts to komercdarbības veidu saraksts, kuros darba devējam jāiesaista kompetenta institūcija darba aizsardzības jautājumos, atstājot sarakstā komercdarbības veidus, kuros pēdējos četros gados visbiežāk notikuši smagie un letālie nelaimes gadījumi, kā arī konstatētas arodslimības. Tie ir, piemēram, būvniecība, kokapstrāde, dažādu izstrādājumu ražošana. Salīdzinot ar šobrīd spēkā esošajiem noteikumiem, saraksts papildināts ar tādiem komercdarbības veidiem kā notekūdeņu savākšana un attīrīšana, ūdens un gaisa transports, ķīmiskā tīrīšana, u.c.

Vienlaikus no iepriekšminētā saraksta izsvītroti tādi atsevišķi komercdarbības veidi kā, piemēram, dezinfekcijas un kaitēkļu iznīcināšanas pakalpojumi, logu tīrīšanas pakalpojumi, jo situācija darba aizsardzības jomā tajos ir uzlabojusies.

Tādējādi darba devējiem kompetentā institūcija būs obligāti jāpiesaista tikai tajās nozarēs, kurās visbiežāk notikuši smagi un letāli nelaimes gadījumi, kā arī arodslimības. Tāpat kā līdz šim kompetento institūciju šajos uzņēmumos varēs neiesaistīt, ja uzņēmumā būs izveidota darba aizsardzības sistēma un darba vides iekšējo uzraudzību veiks darba aizsardzības speciālists ar profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā. 

Saskaņā ar noteikumu projektu, plānots, ka darba devējiem Valsts darba inspekcijā (VDI) nebūs jāiesniedz informācija un dokumenti, ja uzņēmums nodarbosies ar kādu no iepriekš minētajā sarakstā iekļautajiem komercdarbības veidiem un darba vides iekšējo uzraudzību veiks uzņēmuma darba aizsardzības speciālists, nevis īpaši piesaistīta kompetenta institūcija. Šādos gadījumos darba devējam VDI nebūs jāiesniedz paziņojums par darba aizsardzības sistēmas izveidi uzņēmumā.

Lai uzņēmumi varētu iepazīties ar jaunajām prasībām, plānots, ka noteikumi stāsies spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Noteikumu projekts izstrādāts darba grupā, kurā piedalījās pārstāvji no LM, VDI, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūras „Darba drošības un vides veselības institūts”.

Kompetentā institūcija ir institūcija, ko darba devējs uz attiecīga līguma pamata piesaista sava uzņēmuma darba aizsardzības sistēmas sakārtošanai, t.sk. darba vides risku novērtēšanai un darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādei. Kompetento institūciju un kompetento speciālistu piesaistīšana ir brīvprātīga darba devēja izvēle, tomēr ir gadījumi, kad saskaņā ar Darba aizsardzības likumā noteiktajām prasībām šāda piesaistīšana ir obligāta

Institūcija ir tiesīga darboties kā kompetentā institūcija darba aizsardzības jomā tikai tad, kad tās kompetence ir atbilstoši novērtēta un par to ir publicēts paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv