Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

LM rosina darba dienu pārcelšanu realizēt tikai no valsts budžeta finansējamās institūcijās

Publicēts 2009-08-28 15:46:45

Samazināt palielināt tekstu

25.08.2009

Izvērtējot darba dienu pārcelšanas iespējamo ietekmi uz dažādām darbības jomām, Labklājības ministrija (LM) piedāvā darba dienu pārcelšanu realizēt no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikts normālais darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai.

Lai to izdarītu, LM plāno izdarīt atbilstošus grozījumus Darba likumā. Vienlaikus likumā paredzēts ietvert skaidru principu, kas nosaka - ikvienam darba devējam ir tiesības realizēt darbdienu pārcelšanu, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, ievērojot noteiktus nosacījumus.

LM uzsver, ka darba dienu pārcelšana nav iespējama tajos uzņēmumos un iestādēs, kuros noteikta 6 dienu darba nedēļa, maiņu vai summētais darba laiks. Tāpat darba dienu pārcelšana varētu radīt zaudējumus arī uzņēmējiem mazajos un mikrouzņēmumos, līdz ar to privātā sektora darba devējiem nevajadzētu uzlikt obligātu pienākumu veikt darba dienu pārcelšanu.

Iepriekšminētais iekļauts LM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par priekšlikumiem turpmākai rīcībai saistībā ar darbdienu pārcelšanu, kas šodien, 25.augustā izskatīts valdībā.

Ministru kabineta rīkojumi par darbdienu pārcelšanu tiek sagatavoti kopš 1993.gada un līdz šim tie tika attiecināti uz valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes iestādēm. Attiecībā uz pašvaldībām, komersantiem un organizācijām šiem rīkojumiem bija rekomendējošs raksturs. Šobrīd neviens Latvijas tiesību akts darbdienu pārcelšanu neregulē, līdz ar to darba tiesiskajās attiecībās rodas vairākas neskaidrības, kuras ir jāatrisina.

Atgādinām, ka saskaņā ar Darba likumu darba laiks ir laika posms no darba sākuma līdz beigām, kura ietvaros darbinieks veic darbu un atrodas darba devēja rīcībā, izņemot pārtraukumus darbā. Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks – 40 stundas. Nedēļas atpūtas ilgums septiņu dienu periodā nedrīkst būt īsāks par 42 stundām pēc kārtas.

Savukārt darba laika sākumu un beigas nosaka darba kārtības noteikumos, maiņas grafikos vai darba līgumā.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv