Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

LM: septembrī sāks īstenot pasākumus bezdarbnieku un bezdarba riskam pakļauto cilvēku atbalstam

Publicēts 2009-08-05 16:26:31

Samazināt palielināt tekstu

Ar Eiropas fondu atbalstu jau ar šī gada septembri Labklājības ministrija (LM) sāks īstenot vairākus sociālekonomiskās krīzes seku mazinošus pasākumus bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalstam, par to šodien notikušajā preses konferencē informēja labklājības ministrs Uldis Augulis.

Viens no pakalpojumiem, kas šī gada septembrī tiks uzsākts, būs darba prakse pašvaldībās. Galvenā mērķa grupa būs bezdarbnieki, kuri nesaņem bezdarbnieku pabalstu. Pasākuma ietvaros bezdarbnieki, strādājot fiziskus sabiedrībai derīgus darbus pašvaldībās, piemēram, teritorijas labiekārtošanas darbus, sociālajā aprūpē (nekomerciāliem mērķiem, 40 stundas nedēļā), saņems stipendiju 100 latu apmērā par katru dalības mēnesi.

Bezdarbnieks pēc izvēles pasākumā varēs iesaistīties no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem. To varēs darīt arī atkārtoti gada laikā rindas kārtībā, tomēr kopējais dalības ilgums pasākumā nedrīkstēs pārsniegt 6 mēnešus gada laikā. Plānots, ka kopumā šogad un nākamgad pasākumā iesaistīsies vismaz 36 tūkst. bezdarbnieki.

Šim nolūkam LM ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu plāno atvēlēt 24 milj. latu. Pasākumu īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sadarbojoties ar Latvijas pašvaldībām, no šī gada septembra līdz 2010.gada decembrim. Tas uz šo laiku aizstās līdzšinējo pasākumu – algotos pagaidu darbus, lai sniegtu atbalstu pēc iespējas vairāk bezdarbniekiem.

Pasākuma ietvaros pašvaldībām būs iespējas pēc nepieciešamības un atbilstoši situācijai izmantot ierobežota apjoma finansējumu nepieciešamā aprīkojuma (darba instrumentu) iegādei pasākuma īstenošanai, kā arī transporta izdevumiem.

Pasākums veidots, sadarbojoties ar Pasaules Bankas speciālistiem un tādējādi arī izmantojot to valstu pieredzi, kas ir bijušas līdzīgā sociālekonomiskā situācijā, kāda pašreiz ir Latvijā.

Savukārt, pielietojot kuponu sistēmu, sākot ar 2009.gada septembri, LM sāks īstenot jaunu iniciatīvu -  atbalsts darbiniekiem uzņēmuma dīkstāves apstākļos. Tas nozīmē, ka LM ar ESF atbalstu ieguldīs gandrīz 10 milj. latu bezdarba riskam pakļauto un šobrīd nodarbināto cilvēku apmācībai, pielietojot apmācības kupona metodi (nauda seko cilvēkam) un vienlaikus piešķirot stipendiju 70 latu apmērā.

Pakalpojumu varēs izmantot darbinieki, kuru noteiktais darba laiks uzņēmumos nepārsniegs 20 stundas nedēļā, savukārt tas iepriekš ticis samazināts ekonomiskās krīzes ietekmes dēļ (darba devējam ir samazinājies pasūtījumu daudzums). Pasākums ir vērsts uz noteikta cilvēka individuālā bezdarba riska samazināšanu, nevis uzņēmumu atbalstu, taču darbinieka darba devējam tiks dota iespēja pamatot, kādēļ konkrētā darbinieka darba vieta ir uzskatāma par ilgtspējīgu un kādā veidā noteiktas apmācības samazinās darbinieka bezdarba risku un palielinās viņa darba ražīgumu.

Paredzēts, ka šajā gadījumā kupona summa atkarībā no apmācību veida būs no 300 līdz 500 latiem. Mācīties varēs līdz 6 mēnešiem.

Rezultātā plānots, ka gada laikā tiks apmācīti vairāk kā 11 tūkst. darbinieku, tādējādi laikā, kad uzņēmumam ekonomikas un finanšu krīzes dēļ pārejoši ir samazinājies pasūtījumu daudzums, paaugstinot darbinieka prasmes. Minētā aktivitāte ir paredzēta dažādu lielumu uzņēmumu darbiniekiem.

Abiem iepriekšminētajiem pasākumiem no š.g. septembra sākuma varēs pieteikties visās 29 NVA filiālēs.

Atgādinām, ka LM sagatavotās jaunās krīzes pasākumu paketes īstenošanai kopumā ir piesaistīti Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļi vairāk kā 55 milj. latu apmērā. Paredzēts, ka, sākot ar septembri, tuvāko gadu laikā nodarbinātības pasākumos varēs iesaistīties vairāk kā 50 tūkst. bezdarbnieku. 

Bezdarbniekiem - Darba prakse pašvaldībās

Pasākuma pamatprincipi:
* atbalsts bezdarbniekiem, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu – iztikas līdzekļu nodrošināšanai,
* stipendija 100 Ls mēnesī (nodokļu maksājumi un sociālās apdrošināšanas iemaksas netiek veiktas),
* sabiedrībai derīgi mazkvalificēti darbi pašvaldības izveidotās darba praktizēšanas vietās (piemēram, teritorijas labiekārtošanas darbi, sociālā aprūpe un līdzīgi) ārpus uzņēmējdarbības, kuru veikšanai nepieciešama fiziska piepūle,
* pilna laika darba prakse no 2 nedēļām līdz 6 mēnešiem (saņemot stipendiju par dalības laiku pasākumā). Piedalīties varēs arī atkārtoti gada laikā rindas kārtībā. Kopējais dalības ilgums pasākumā nedrīkstēs pārsniegt 6 mēnešus gada laikā,
* pašvaldība var iegādāt nepieciešamo darba inventāru un segt citus ar prakses nodrošināšanu saistītus izdevumus noteiktā apjomā.
 
Kad sāks īstenot?
2009.gada septembrī. Pēc tam, ka novada pašvaldība būs izveidojusi darba praktizēšanas vietas un noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli.

Cik bezdarbnieki varēs saņemt atbalstu?
No 2009.gada septembra līdz 2010.gada 30.decembrim sabiedrībai derīgos, mazkvalificētos darbos plānots iesaistīt vismaz 36  tūkstošus bezdarbnieku.

Kā īstenos pasākumu?

Pasākumu īstenos NVA, slēdzot tipveida līgumus ar pašvaldībām. Līgumā pašvaldībām būs jānorāda, cik darba praktizēšanas vietas tā varēs piedāvāt.

Kā iesaistīties pasākumā?
Bezdarbnieku darbam pašvaldībā (rindas kārtībā) norīkos NVA filiāle. Ar bezdarbnieku tipveida līgumu par iesaisti pasākumā slēgs pašvaldība.

Kad un kur pieteikties?
No 2009.gada septembra sākuma visās 29 NVA filiālēs.

! Sekojiet informācijai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā „Aktualitātes”.


Dīkstāves DARBINIEKIEM - Apmācību kuponi dīkstāves darbiniekiem

Pasākuma pamatprincipi:
* atbalsts bezdarba riskam pakļautiem darbiniekiem profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmu apguvei,
* iemaņu un darba spēju saglabāšana dīkstāves laikā ar  darba devēja profesionālo darbību saistītā jomā,
* apmācības, pielietojot kuponu sistēmu (nauda seko cilvēkam),
* kupona apmērs ir no 300 līdz 500 Ls atkarībā no izvēlētās apmācības programmas, 
* apmācības maksimālais ilgums – 6 mēneši,
* stipendija apmācības laikā - 70 Ls par kalendāro mēnesi.

Nosacījumi:
* darbinieka noteiktais darba laiks nepārsniedz 20 stundas nedēļā,
* pašreizējā darba vietā nodarbināts ilgāk par vienu gadu,
* darba laiks samazināts vismaz 3 mēnešus pirms iesaistes pasākumā,
* darba devēja rakstisks iesniegums/apstiprinājums par darbinieka darba laika samazinājumu un apmācību nepieciešamību.

Kad un kur pieteikties?
No 2009.gada septembra sākuma visās 29 NVA filiālēs.

Kas īstenos pasākumu?
Pasākumu īstenos Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Cik cilvēku varēs saņemt atbalstu?
Pasākumā iesaistīs ne mazāk kā 11 tūkst. bezdarba riskam pakļautos darbiniekus.

! Sekojiet informācijai NVA mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā „Aktualitātes”

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv