Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Medicīna un Sociālā aprūpe

LM šogad plāno īstenot virkni pasākumu sociālo pakalpojumu attīstībai

Publicēts 2007-07-10 13:31:39

Samazināt palielināt tekstu

Lai pilnveidotu un attīstītu cilvēkiem pieejamos sociālos pakalpojumus, Labklājības ministrija (LM) līdz šā gada beigām paredzējusi pabeigt īstenot virkni pasākumu gan pastāvošo problēmu apzināšanai, gan iespējamo risinājumu izstrādei. Tie aprakstīti LM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sociālo aprūpi, ko šodien, 10.jūlijā, izskatīja valdība.

Viens no sociālo pakalpojumu sistēmas galvenajiem mērķiem ir nodrošināt, lai ikviens cilvēks saņemtu savām individuālajām vajadzībām atbilstošākos un nepieciešamākos pakalpojumus. Tādēļ viens no priekšnosacījumiem pilnvērtīgai sociālo pakalpojumu attīstībai ir sociālās aprūpes centros (SAC) dzīvojošo cilvēku individuālo vajadzību atkārtots izvērtējums. Izvērtēšanas process jau ir uzsākts, un LM sadarbībā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldi (SPP) ir paredzējusi to pabeigt līdz š.g. 1.oktobrim.

Izvērtēšana parādīs ne tikai to, cik daudzi no centros dzīvojošajiem cilvēkiem varētu saņemt alternatīvo aprūpi ārpus centra, bet arī, kuri pakalpojumi viņiem būtu piemērotākie. Tādējādi varēs izvērtēt, kāda veida alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana ir visnepieciešamākā.

Iepriekšējā SAC dzīvojošo cilvēku un viņu vajadzību izvērtēšana notika 2002.gadā. Izvērtēšanā ekspertu komisija secināja, ka tikai aptuveni 10% no viņiem varētu saņemt sociālo aprūpi ārpus centra. Savukārt aptuveni 2% cilvēku piemērotāka būtu aprūpe un ārstēšana psihiatriskajās slimnīcās.

Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana ir pašvaldību atbildība. Tomēr tās kā vienu no iemesliem, kāpēc šie pakalpojumi pašvaldībās netiek pilnībā nodrošināti, min nepietiekošo pašvaldību finansējumu. Lai iesaistītos šīs problēmas risināšanā, LM līdz 2008.gada 1.janvārim plāno izstrādāt tiesību aktu projektus, kas precizētu valsts līdzfinansējuma apjomu un vienotus kritērijus tā saņemšanai.

Lai izvērtētu sociālo pakalpojumu attīstību valstī, LM turpina strādāt arī š.g. februāra sākumā izveidotā darba grupa, kurā plaši pārstāvētas ir nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas sociālo pakalpojumu jomā. Darba grupai līdz š.g. 1.oktobrim jāizvērtē situācija sociālo pakalpojumu jomā valstī kopumā un jāizstrādā priekšlikumi politikas plānošanas dokumentam par sociālo pakalpojumu politikas attīstību 2008.-2015.gadam. Tajā tiks iekļauts arī redzējums par sociālās aprūpes pakalpojumu attīstību nākotnē.

Sociālās aprūpes pakalpojumus cilvēkiem ar garīgās veselības attīstības traucējumiem no valsts puses īsteno 32 valsts sociālās aprūpes centri, no kuriem 24 centros uzturas pieaugušie, bet 8 – bērni. Šobrīd valsts SAC dzīvo 5460 cilvēki, no kuriem 940 ir bērni.

Šogad valsts finansējums sociālajai aprūpei institūcijās ir 20,2 miljoni latu.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Labklājības ministrija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv