Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrība un ģimene

LM speciālisti Briselē diskutēs par demogrāfijas jautājumiem

Publicēts 2007-02-21 13:24:42

Samazināt palielināt tekstu

Lai diskutētu par demogrāfisko izmaiņu iespējām un izaicinājumiem Eiropā, Labklājības ministrijas (LM) speciālisti rīt, 22. februārī, Briselē piedalīsies Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sanāksmē.

Saistībā ar demogrāfiskajām izmaiņām dalībvalstis tiek aicinātas izteikt viedokļus par vairākiem jautājumiem, t.sk., vai Lisabonas stratēģijā noteiktie mērķi un darbības virzieni ir pietiekami, lai risinātu ar demogrāfiskiem izaicinājumiem saistītos jautājumus, vai risinot ar demogrāfiskām pārmaiņām saistītos jautājumus būtu jāattīsta daudzgadu pieeja, u.c.

Paužot viedokli par augstāk minētajiem jautājumiem, Latvija atzīst, ka šobrīd ir nodrošināts pietiekams ietvars, lai sekmētu dalībvalstu iespējas efektīvi risināt ar demogrāfiskiem izaicinājumiem saistītos jautājumus. Papildus tam, speciālisti uzsver, ka jaunu mērķu, uzdevumu un darba metožu noteikšana Eiropas līmenī šobrīd nav nepieciešama.

Mūsu valsts arī atbalsta daudzgadu pieejas izmantošanu demogrāfijas jautājumu risināšanai, norādot, ka tā palīdzētu efektīvāk risināt demogrāfiskās problēmas.

Saistībā ar Eiropas Komisijas noteiktajām prioritārajām jomām demogrāfisko jautājumu risināšanā LM uzskata, ka dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš gados vecāku cilvēku izglītībai un apmācībai.

Savukārt saskaņā ar gatavošanos pavasara Eiropadomei, Latvija atbalsta galveno norāžu pieņemšanu nodarbinātības un sociālās politikas jomā, norādot, ka dalībvalstīm galvenā uzmanība ir jāpievērš ne tikai globalizācijas radītājām pārmaiņām, bezdarba un sabiedrības novecošanās problēmām, bet arī nabadzības izskaušanai.

Nacionālo pozīciju projekti ir saskaņoti ar līdzatbildīgajām ministrijām un to sagatavošanā notikušas konsultācijas ar sociālajiem partneriem.

Atgādinām, ka Latvijas nacionālās pozīcijas par gatavošanos pavasara Eiropadomei un par Eiropas demogrāfisko izmaiņu iespējām un izaicinājumiem vakar, 20.februārī, apstiprināja Ministru kabinets.

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Demogrāfija;
Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv