Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Likumi, rīkojumi, noteikumi, tiesību akti

LM uzlabos bērnu drošību un aizsardzību pret vardarbību ģimenē

Publicēts 2009-08-20 15:50:33

Samazināt palielināt tekstu

19.08.2009

Lai aizsargātu bērnu intereses, turpmāk ne tikai bāriņtiesa, bet arī policija, bērnu aprūpes iestāde, izglītības, ārstniecības vai sociālās rehabilitācijas iestāde varēs nepaziņot vecākiem un tuviem radiniekiem bērna atrašanās vietu vai aizliegt viņiem satikties ar bērnu,. ja tas apdraudēs bērna drošību.

To paredz šonedēļ valdībā pieņemtās izmaiņas Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

Izmaiņas likumā nosaka, ka neatklāt bērna atrašanās vietu un aizliegt vecākiem un tuviem radiniekiem tikties ar viņu varēs gadījumos, kad bērns šķirts no ģimenes, jo konstatēta vardarbība pret bērnu vai arī pastāv pamatotas aizdomas par draudiem bērna veselībai vai dzīvībai, bet bāriņtiesa vēl nav pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi.

Tāpat bāriņtiesa, kura pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, var atteikties paziņot vecākiem un tuviem radiniekiem bērna atrašanās vietu arī tādā gadījumā, ja tas apdraud aizbildņus, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestāžu darbiniekus vai citus bērnus.

Savukārt institūcijai nekavējoties jāinformē bāriņtiesa, kura ir kompetenta lemt par aprūpes tiesību atņemšanu vecākiem, ja konstatēti bērnu tiesību pārkāpumi ģimenē un līdz ar to bērns šķirts no ģimenes.

Vecākiem un tuviem radiniekiem ir tiesības bāriņtiesas vai citas minētās institūcijas lēmumu par atteikšanos paziņot bērna atrašanās vietu un lēmumu par aizliegumu satikties ar bērnu pārsūdzēt tiesā.

Tomēr izmaiņas likumā paredz, ka turpmāk vecāki un tuvi radinieki, pārsūdzot Administratīvajā tiesā bāriņtiesas vai citas institūcijas aizliegumu satikties ar bērnu, līdz lēmuma pieņemšanas dienai joprojām nedrīkstēs tikties ar bērnu, lai pasargātu viņu no iespējamiem draudiem veselībai.

www.lm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv