Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Izglītība

LVM studentiem uzsāk maksāt stipendijas

Publicēts 2007-04-13 22:22:34

Samazināt palielināt tekstu

Nolūkā atbalstīt zinātnes attīstību un veicināt speciālistu izaugsmi un izglītošanu, kā arī, lai nodrošinātu topošo speciālistu piesaisti LVM, uzņēmums vairākiem Latvijas augstskolu studentiem uzsāk maksāt stipendijas.

Tās ir piešķirtas LU, LLU, kā arī RTU studentiem, kuri mācās un ir izrādījuši interesi darboties sekojošās specialitātēs: ķīmijas tehnologs vai biotehnologs ar specializāciju koksnes ķīmijā un biorafinērijā, mežzinātne ar specializāciju meža selekcijā. bioloģija ar specializāciju augu fizioloģijā, audu kultūrās, transportbūvju un hidrotehnisko būvju inženieri, mežsaimniecības tehnologs ar novirzienu "meža apsaimniekošanas plānošana"

Stipendijas tiek piešķirtas sākot ar 2007. gada martu līdz pat 2008.gada jūnijam. To lielums svārstās no 70 līdz 130 Ls atkarībā no kursa, kurā mācās stipendiāts. Kopumā tās saņems 4 otrā kursa studenti, 2 ceturtā kursa studenti, 2 maģistratūras studenti. Uzņēmuma personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja Ligita Pundiņa ir gandarīta par šādiem rezultātiem: "Darbojoties globālā tirgū, viens no veiksmes faktoriem ir tieši cilvēkresursu kvalitāte, tāpēc viens no konkursa mērķiem bija spējīgu un talantīgu darbinieku piesaistīšana uzņēmumam un arī visai nozarei. Esmu gandarīta, par studentu izrādīto lielo interesi. Tas liecina, ka mēs esam uzņēmums ar labu reputāciju, kurā ,iespējams, nākotnē vēlētos strādāt daudz talantīgu jaunieši, kas šobrīd vēl tikai studē."

Jauns uzņēmuma stipendiju piešķiršanas konkurss tiks rīkots 2007.gada augustā, ar līgumu termiņu septembris – jūnijs (mācību gads).

www.lvm.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Latvijas Valsts Meži; Stipendija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv