Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Tieslietas

Maksātnespējas administrācija izveidojusi ciešu sadarbību ar Ekonomikas policiju

Publicēts 2007-06-11 19:12:44

Samazināt palielināt tekstu

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) attīsta ciešāku sadarbību ar Ekonomikas policiju (EP) ar uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju saistītos jautājumos, lai nodrošinātu efektīvāku maksātnespējas procesu gaitu un panāktu atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sekmīgāku izmeklēšanu.

Kopš šī gada 22.februārī Maksātnespējas administrācija vienojās ar EP par ciešākas sadarbības uzsākšanu, notikušas vairākas tikšanās abu institūciju un Tieslietu ministrijas līmenī, kuru laikā pārrunāti maksātnespējas procesa krimināltiesiskie aspekti, kā arī Maksātnespējas administrācijas amatpersonas apmācīja Ekonomikas policijas darbiniekus par maksātnespējas procesu un tā pazīmēm, maksātnespējas procesā iesaistīto institūciju lomu un maksātnespēju reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

Tika rīkota arī Tieslietu ministrijas sanāksme, lai izvērtētu grozījumu veikšanas pamatotību likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un Krimināllikumā (turpmāk – KL). Sanāksmē piedalījās Maksātnespējas administrācijas, prokuratūras un policijas pārstāvji. Tikšanās laikā tika apzinātas problēmas KL saistībā ar uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespējas jautājumiem. Tika konstatēts, ka ir nepieciešams dekriminalizēt KL 214.panta pirmo daļu, kas paredz atbildību par maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos. Šo normu kreditori bieži izmanto, lai vērstos policijā pret parādniekiem un piespiestu tos atmaksāt parādus, tā vietā, lai iesniegtu tiesā pamatotus maksātnespējas pieteikumus. Tā rezultātā policija tiek noslogota ar šāda veida kriminālpārkāpumu izmeklēšanu.

Veicot izmeklēšanu šāda veida kriminālprocesos, faktiski tiek pārkāpts viens no kriminālprocesa principiem, t.i., ekonomijas princips, jo ir ieguldīts ievērojams laika un darba patēriņš, bet netiek panākts normas mērķis – maksātnespējas pieteikuma iesniegšana gadījumos, kad tai ir pietiekams pamatojums. Tādējādi, lai samazinātu kreditoru iespējas izmantot KL 214.panta pirmo daļu civiltiesisku strīdu risināšanai kriminālprocesuālā kārtībā, nepieciešams veikt grozījumus normatīvajos aktos, piemēram, atsevišķos gadījumos par uzņēmumu maksātnespējas procesa noteikumu pārkāpumiem paredzēt administratīvo atbildību, bet kriminālatbildību paredzēt, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā.

Tomēr, tā kā paredzēts, ka jau no nākamā gada spēkā stāsies "Maksātnespējas likums", kas paredz lielāku maksātnespējas subjektu loku nekā pašreizējais likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" un vēl nav konceptuāli nolemts, kāds būtu iespējamais risinājums situācijas uzlabošanai, izlemts grozījumus KL pagaidām neveikt, lai dzīvē iestrādātos jaunais maksātnespējas normatīvais regulējums un tad, balstoties uz to, veiktu nepieciešamās izmaiņas Krimināllikumā.

Valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot valsts politiku maksātnespējas procesa jautājumos, aizsargāt darbinieku intereses to darba devēju maksātnespējas gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā īstenot valsts un sabiedrības interešu aizsardzību maksātnespējas jautājumos.

www.mna.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Maksātnespējas administrācija; Ekonomikas policija;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv