Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Nodarbinātība

Maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieki šogad saņēmuši 368 tūkstošus latu

Publicēts 2007-06-18 11:54:17

Samazināt palielināt tekstu

Šī gada piecos mēnešos valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" (turpmāk – Maksātnespējas administrācija) segusi maksātnespējīgo uzņēmumu darbinieku prasījumus 367 616 latu apmērā. Savukārt šī gada maija mēnesī veiktas šogad vislielākās izmaksas no darbinieku prasījumu garantijas fonda – 227 377 latu.

No šī gada 1.janvāra līdz 31.maijam Maksātnespējas administrācija apmierinājusi 34 maksātnespējīgo uzņēmumu 734 darbinieku prasījumus. Vidēji vienam darbiniekam izmaksātā summa bija 501 lats. Savukārt maksātnespējas procesa gaitā administratori no parādniekiem atguvuši un atpakaļ valsts budžetā ieskaitījuši 50,5 tūkstošus latu.

Lielākās summas no darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem šī gada piecos mēnešos piešķirtas maksātnespējīgās SIA "Lamele" 129 darbinieku prasījumu apmierināšanai 84 127 latu apmērā, SIA "Improvs" 44 darbinieku prasījumu apmierināšanai 59 653 latu apmērā, SIA "Vip Compotech" 69 darbinieku prasījumu apmierināšanai 47 964 latu apmērā un SIA "Preses Apgāds" 54 darbinieku prasījumu apmierināšanai 29 057 latu apmērā.

No darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļiem Maksātnespējas administrācija apmierina darba samaksu, atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni, atlaišanas pabalstu sakarā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanos, kā arī kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Maksātnespējas administrācija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts iestāde, un viens no tās mērķiem ir aizsargāt darbinieku intereses to darba devēja maksātnespējas gadījumos.

www.mna.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Maksātnespējas administrācija; Preses Apgāds, SIA; Vip Compotech, SIA; Lamele, SIA; Improvs, SIA;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv