Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Sabiedrības integrācija

Mazirbē notiks lībiešu (līvu) bērnu un jauniešu radošā nometne Mierlinkizit 2007 un lībiešu paaudžu nometne Rāndadīlba 2007

Publicēts 2007-07-24 23:07:18

Samazināt palielināt tekstu

No rītdienas līdz 4.augustam Mazirbē notiks Lībiešu (līvu) bērnu un jauniešu radošā nometne "Mierlinkizt 2007" (tulk. "Jūras putniņi") un lībiešu paaudžu nometne Rāndadīlba 2007 (tulk."Tilbīte").

Bērnu un jauniešu nometne notiks jau 15 gadu, bet paaudžu nometne tiek organizēta otro gadu. Nometnēs to dalībnieki pilnveidos savas lībiešu valodas zināšanas, apgūs lībiešu folkloru, tradīcijas un muzikālo mantojumu, kā arī piedalīsies dažādās mākslas darbnīcās. Nometnes rīko Līvu (lībiešu) savienība ar Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta finansiālu un koordinācijas darba atbalstu.

"Vasaras jaunrades nometnes Mazirbē tiek rīkotas, lai uzturētu lībiešu etnisko pašapziņu, radītu noturīgu interesi par lībiešu kultūru, valodu un mantojumu, kā neatņemamu Latvijas mantojuma daļu, kā arī, lai veicinātu unikālo lībiešu tradīciju saglabāšanu un pārmantošanu. Nometnes ir ļoti pieprasītas un dalībnieku skaits tajās ar katru gadu palielinās," atzīst Sekretariāta Lībiešu (līvu) lietu nodaļas vadītāja Vija Virtmane.

Dalībniekiem nometnēs paredzētas dažādas aktivitātes: lībiešu (līvu) valodas nodarbības, muzikālās stundas, dziedot lībiešu dziesmas, kā arī ekskursijas, nakts trase, deju un talantu vakari, mākslas darbnīcas, "tīklu diena" u.c. Viens no nometnes mērķiem ir jauniešiem un bērniem palīdzēt saprast dabu, vidi, saudzīgi izturēties pret jūrmalas kultūrvidi.

Kā viesi un lektori nometnē piedalīsies Rīgas lībiešu dziesmu ansambļa "Līvlist" vadītāja, lībiešu valodas skolotāja, vairāku grāmatu autore Zoja Sīle, viņas stāstījumu papildinās lībiešu kultūrvēstures zinātājs Edgars Sīlis, mākslas zinātnieks, profesors Ojārs Spārītis, Latviešu folkloras krātuves pētnieks Aldis Pūtelis, Lībieškrasta dzelzsceļa vēstures pētnieks Toms Altbergs, profesors, vēsturnieks Guntis Zemītis. No Tartu universitātes ieradīsies ungāru valodas lektore, ungāriete Viktorija Totha (V.Toth).

Nometnes tēma šogad būs zivs (lībiešu val. kalā). Lībieši (līvi), dzīvodami pie jūras, būdami atkarīgi no jūras labvēlības un piejūras dabas, savā folklorā apdziedāja, apdzejoja, pielabināja jūru un tās iemītnieci - zivi. Ar jūru, zivīm, krastu cieši savijās lībiešu ikdienas dzīve un svētki.

Sīkāka informācija par nometnes gaitu ir pieejama Sekretariāta mājas lapas sadaļā – Lībiešu nometnes.

Uzziņai:
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts īsteno valsts ilgtermiņa mērķprogrammu "Lībieši Latvijā", kas paredz lībiešu – Latvijas otrās pamattautas – valodas, etniskās identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, stiprināšanu un iesaisti mūsdienu kultūras apritē. Ar valsts programmas tekstu var iepazīties Sekretariāta mājas lapā www.integracija.gov.lv, sadaļā "Lībiešu kultūra un tradīcijas".

www.integracija.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Atslēgvārdi: Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts;

Saistītās relīzes

Copyright © 2007-2020 PRCentrs.Lv