Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Informācijas tehnoloģijas, internets un telekomunikācijas, TV

Ministra E.Zalāna prioritāte 2010.gadā: jāattīsta bezmaksas bezvadu interneta tīkls un jāpaplašina e-pakalpojumu klāsts

Publicēts 2009-12-29 20:43:39

Samazināt palielināt tekstu

Nākamajā gadā ir jāturpina iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām atbilstošu e-pakalpojumu attīstību, vienlaikus nodrošinot bezmaksas bezvadu interneta pieejamību, norāda reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs Edgars Zalāns.

Papildinot vienas pieturas aģentūras funkcijas, visās valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs paredzēts nodrošināt iedzīvotājiem un uzņēmējiem iespēju bez maksas lietot bezvadu internetu. Bezvadu interneta nodrošināšanai tiktu izmantoti jau esošie iestāžu interneta pieslēgumi, atvēlot noteiktu fiksētu jau šobrīd ierīkotā pieslēguma ietvaros pieejamās datu plūsmas apjomu.

Līdz ar to papildus būs nepieciešams iegādāties un uzstādīt tikai speciālu tīkla aparatūru un tās pārraudzības programmatūru, lai nodrošinātu nepieciešamo drošības līmeni un vienlaikus pietiekami elastīgās darbības pārvaldības iespējas.

Izmantojot bezmaksas bezvadu interneta pieeju iedzīvotāji un uzņēmēji varēs piekļūt arī virtuālajai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienas pieturas aģentūrai - www.latvija.lv, tajā izvietotājam publisko pakalpojumu meklētājam un elektroniskajiem valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumiem.

 Caur minēto interneta pieeju varēs piekļūt arī valsts un pašvaldību iestāžu mājas lapām, tajā skaitā valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas pašapkalpošanās interneta vietnēm (piemēram, Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmai, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskai pieteikšanās sistēmai, Ceļu satiksmes drošības direkcijas elektroniskajiem pakalpojumiem, Izglītības ministrijas Skolu portālam, Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālam, u.t.t.).

 Ne mazāk svarīgi ir tas, kā tiks turpināts darbs pie jaunu, iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešamu e-pakalpojumu izveides, vienlaikus attīstot portālu www.latvija.lv. Kā norāda E.Zalāns, pēdējo divu gadu laikā Latvija starp Eiropas Savienības (ES) valstīm ir sasniegusi būtiskāko progresu ES noteikto 20 e-pamatpakalpojumu pieejamības nodrošināšanā. Šis, Eiropas Komisijas ziņojumā akcentētais „lielākais pēdējo divu gadu e-pārvaldes veiksmes stāsts” ir jāturpina, lai Latvija sasniegtu vadošās ES valstis.

 2009.gada nogales sniegums rāda, ka Latvijā var radīt profesionālus un cilvēkam vajadzīgus e-pakalpojumus, piemēram – dzīvesvietas deklarēšana un valsts reģistros pieejamā informācijas par personu. Šāds virziens tiks konsekventi turpināts un realizēts, sadarbojoties dažādām valsts un pašvaldību iestādēm.

 Informācijas sistēmu un e-pakalpojumu attīstībai Eiropas Savienības fondu aktivitātē ir pieejami 116 miljoni latu.

www.raplm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2022 PRCentrs.Lv