Vortāla darbība pārtraukta uz nenoteiktu laiku. Jaunas preses relīzes publicētas netiks.

Zinātne

Ministre Baiba Rivža: 2007.gadā veikti nozīmīgi darbi zinātnes attīstībā

Publicēts 2007-11-23 14:16:11

Samazināt palielināt tekstu

22.novembrī izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža Latvijas Zinātņu akadēmijas Rudens kopsapulces dalībniekus iepazīstināja ar paveikto zinātnes un pētniecības jomā 2007.gadā un ar iecerēto 2008.gadā. Viņa uzsvēra, ka šajā gadā zinātnes un pētniecības jomā paveikti vairāki nozīmīgi darbi, kā arī veiktas iestrādes, lai nākamgad turpinātu vēl sekmīgāku darbu.

Zinātnes un pētniecības prioritātes 2007.gadā

Ministre uzsvēra, ka nodrošināta šī gada zinātnes prioritāšu īstenošana. Proti, gan realizējot Valsts pētījumu programmas atbilstoši valdībā apstiprinātajiem 9 zinātnes prioritārajiem virzieniem, gan pirmo reizi palielinot valsts budžeta bāzes finansējumu valsts zinātniskajām institūcijām. Tāpat nodrošināts atbalsts lietišķajiem pētījumiem, piešķirot priekšfinansējumu 42 lietišķo pētījumu īstenošanai, kā arī palielināts atbalsts Emeritētajiem zinātniekiem līdz 150 Ls mēnesī.

Kā būtiskus sasniegumus zinātnes un pētniecības jomā šajā gadā ministre minēja uzlabojumus zinātniskās literatūras pieejamības nodrošināšanai, jo zinātniskajās institūcijās pieejamas zinātniskās literatūras datu bāzes – Science Direct un Springer. 2007.gadā īpašu uzmanību IZM veltījusi sabiedrības informēšanai un izpratnes vairošanai par zinātni un jauniešu motivēšanai pievērsties zinātnei. Piemēram, sniegts atbalsts Zinātnes kafejnīcu un Zinātnieku nakts pasākumiem, Inovāciju telts pasākumiem, kā arī topošā Zinātnes piedzīvojumu centra izveidei.

Eiropas Savienības (ES) struktūrfondi zinātnei un pētniecībai

Kā būtisku sasniegumu ministre minēja paveikto, lai nodrošinātu ES struktūrfondu līdzekļu apguvi un ieguldījumu zinātnē un pētniecībā. 2004.-2006.gada plānošanas periodā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda zinātnei ir 18,6 miljoni Ls (bez virssaistībām), tajā skaitā – 12,2 miljoni LS infrastruktūras modernizēšanai valsts pētniecības iestādēs un 6,4 miljoni Ls lietišķajiem pētījumiem valsts zinātniskajās institūcijās.

Izmantojot ES struktūrfondu līdzekļus, infrastruktūras modernizēšanas projektu ietvaros atbalstu saņēmušas 23 valsts zinātniskās institūcijas, šajā gadā noslēgusies šo projektu īstenošana un uzsākta 4 jaunu projektu realizēšana. Savukārt lietišķo pētījumu aktivitātes ietvaros tiek īstenoti 42 projekti, ko plānots noslēgt nākamgad.

B.Rivža akcentēja, ka 2007.-2013.gada plānošanas periodā zinātnei no ES struktūrfondiem un nacionālā līdzfinansējuma kopumā paredzēti 338,8 miljoni eiro. Kā jauns izaicinājums ir Eiropas sociālā fonda līdzekļu ienākšana zinātnē – 58,8 miljoni eiro, kas pamatā tiks ieguldīti cilvēkresursu attīstības nodrošināšanā.

Valsts finansējums zinātnei 2008.gadā

Ministre informēja, ka salīdzinot ar šo gadu, nākamajā gadā valsts budžeta programmā „Zinātne” līdzekļu pieaugums ir 4,9 miljoni Ls:

Apakšprogramma | 2007.gads | 2008.gads
Zinātnes bāzes finansējums | 14 819 762 Ls | 15 819 762 Ls
Tirgus orientētie pētījumi | 834 577 Ls | 1 000 000 Ls
Dalība ES pētniecības programmās | 900 000 Ls | 1 125 000 Ls
Valsts pētījumu programmas | 6 332 780 Ls | 9 683 460 Ls
Zinātniskās darbības nodrošināšana | 8 794 925 Ls | 8 694 925 Ls
LZP darbības nodrošināšana | 140 927 Ls | 281 818 Ls
Kopā | 32 372 871 Ls | 37 350 655 Ls

Turklāt, ņemot vērā ES struktūrfondu atbalstu zinātnei un pētniecībai, 2008.gadā tiks nodrošināts Zinātniskās darbības likuma 33.pantā paredzētais ikgadējais valsts budžeta pieaugums vismaz 0,15% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Proti, nākamajā gadā kopējais pieaugums zinātnei un pētniecībai tiek plānots gandrīz 40 miljoni Ls apmērā, tajā skaitā – 4,9 miljoni Ls no valsts budžeta, ~ 5 miljoni Ls no nacionālā līdzfinansējuma ES struktūrfondu aktivitātēm un ~ 30 miljoni Ls no ES.

Noslēgumā ministre runāja par izaicinājumiem un galvenajiem uzdevumiem nākotnē – par darba turpināšanu cilvēkresursu piesaistē un attīstībā, par finansējuma pieauguma nodrošināšanu grantiem fundamentālajā zinātnē, par ES struktūrfondu līdzekļu sekmīgas apgūšanas turpināšanu.

http://www.izm.gov.lv

Preses relīzes iesniedzēja kontaktinformācija šobrīd nav pieejama.

Copyright © 2007-2019 PRCentrs.Lv